TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI


TÜBİTAK 1512projesi kapsamında sürdürdüğünüz Ar-Ge projesinin ara dönem mali raporunun hazırlanması sürecinde uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.
AGY500 ve gider formlarını eksiksiz hazırlayabilmemiz için aşağıda detayı bulunan bilgi ve belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
Not: Raporunuzun hazırlanması sürecinde tarafımızla paylaştığınız her türlü bilgi ve belgeler, bilgi güvenliği çerçevesinde muhafaza edilmekte olup üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

2018-02 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 1 nci Dönem Ara Raporları )


1. 2018 ve 2019 yılı defter tasdikleri kapak sayfaları fotokopileri,
2. Kuruluş sicil gazetesi ve varsa diğer sicil gazetelerin fotokopisi,
3. Faaliyet belgesi fotokopisi,
4. İmza sirküsü fotokopisi,
5. Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi,
6. 2018 yılı gelir tablosu *.pdf formatında,
7. 2018 yılı bilanço *.pdf formatında,
8. 31-12-2018 tarihli gelir tablosu *.pdf fomatında,
9. 31-12-2018 tarihli bilanço *.pdf formatında,
10. İşyeri kira kontratı fotokopisi,
11. Proje öneri formu fotokopisi veya formun mail yolu ile ulaştırılması,
12. Proje destek karar yazısı fotokopisi,
13. Ar ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi,
14. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları,
15. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri,
16. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı,
17. 2018 yılı SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
18. 2018 yılı muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
19. 2018 yılı geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
20. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri

2018-02 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 2 nci Dönem Ara Raporları )


1. 2018 ve 2019 yılı defter tasdikleri kapak sayfaları fotokopileri,
2. Kuruluş sicil gazetesi ve varsa diğer sicil gazetelerin fotokopisi,
3. Faaliyet belgesi fotokopisi,
4. İmza sirküsü fotokopisi,
5. Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi,
6. 2018 yılı gelir tablosu *.pdf formatında,
7. 2018 yılı bilanço *.pdf formatında,
8. 31-12-2018 tarihli gelir tablosu *.pdf fomatında,
9. 31-12-2018 tarihli bilanço *.pdf formatında,
10. İşyeri kira kontratı fotokopisi,
11. Proje öneri formu fotokopisi veya formun mail yolu ile ulaştırılması,
12. Proje destek karar yazısı fotokopisi,
13. Ar ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi,
14. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları,
15. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri,
16. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı,
17. 2019 yılı SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
18. 2019 yılı muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
19. 2019 yılı geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
20. 2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesi,
21. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri

2018-01 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 1 nci Dönem Ara Raporları )


1. 2018 ve 2019 yılı defter tasdikleri kapak sayfaları fotokopileri,
2. Kuruluş sicil gazetesi ve varsa diğer sicil gazetelerin fotokopisi,
3. Faaliyet belgesi fotokopisi,
4. İmza sirküleri fotokopisi,
5. Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi,
6. 31.12.2018 yılı gelir tablosu *.pdf formatında,
7. 31.12.2018 yılı bilanço *.pdf formatında,
8. İşyeri kira kontratı fotokopisi,
9. Proje öneri formu fotokopisi veya formun mail yolu ile ulaştırılması,
10. Proje destek karar yazısı fotokopisi,
11. Şirket ortaklarına ödenen maaş için alınan ortaklar kurul kararı
12. Ar ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının komple ekstresi
13. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları,
14. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri,
15. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı,
16. 2018 yılı Ekim - 2019 Mart dönemi SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
17. 2018 yılı 4 ncü dönem ve 2019 yılı 1 nci dönem muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
18. 2018 yılı 4 ncü dönem ve 2019 yılı 1 nci dönem geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
19. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri
20. Yapılan sözleşmelerin kopyaları.

2018-01 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 2 nci Dönem Ara Raporları )


1. 2018 ve 2019 yılı defter tasdikleri kapak sayfaları fotokopileri,
2. Kuruluş sicil gazetesi ve varsa diğer sicil gazetelerin fotokopisi,
3. Faaliyet belgesi fotokopisi,
4. İmza sirküsü fotokopisi,
5. Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi,
6. 2018 yılı gelir tablosu *.pdf formatında,
7. 2018 yılı bilanço *.pdf formatında,
8. 31-12-2018 tarihli gelir tablosu *.pdf fomatında,
9. 31-12-2018 tarihli bilanço *.pdf formatında,
10. İşyeri kira kontratı fotokopisi,
11. Proje öneri formu fotokopisi veya formun mail yolu ile ulaştırılması,
12. Proje destek karar yazısı fotokopisi,
13. Ar ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi,
14. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları,
15. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri,
16. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı,
17. 2018 yılı SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
18. 2018 yılı muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
19. 2018 yılı geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
20. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri

2017-01 Dönemi BİGG Girişimcileri (1 nci Dönem Ara Raporları)


1. 2017 ve 2018 yılı defter tasdikleri kapak sayfaları fotokopileri
2. Kuruluş sicil gazetesi ve varsa diğer sicil gazetelerin fotokopisi
3. Faaliyet belgesi fotokopisi
4. İmza sirküleri fotokopisi
5. Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi
6. 2017 yılı gelir tablosu *.pdf formatında
7. 2017 yılı bilanço *.pdf formatında
8. 31-03-2018 tarihli gelir tablosu *.pdf fomatında
9. 31-03-2018 tarihli bilanço *.pdf formatında
10. İşyeri kira kontratı fotokopisi
11. Proje öneri formu fotokopisi veya formun mail yolu ile ulaştırılması
12. Proje destek karar yazısı fotokopisi
13. Şirket ortaklarına ödenen maaş için alınan ortaklar kurul kararı
14. Ar ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi ( 2017 ve 2018 yılı )
15. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları
16. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri
17. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı
18. 2017 ve 2018 yılı SGK hizmet bildirgeleri
tahakkukları ve ödeme dekontları
19. 2017 ve 2018 yılı muhtasar beyannameleri
tahakkukları ve ödeme dekontları
20. 2017 ve 2018 yılı geçici vergi beyannameleri
tahakkukları ve ödeme dekontları
21. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri,
22. Yapılan sözleşmelerin kopyaları.

2017-01 2017-01 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 2 nci Dönem Ara veya Sonuç Raporları )


1. 30.06.2018 tarihli gelir tablosu *.pdf formatında
2. 30.06.2018 tarihli bilanço *.pdf formatında
3. Ar-ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi ( 2017 ve 2018 yılı )
4. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin 2018 yılı Nisan-Eylül dönemler arası imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları
5. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri
6. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı
7. 2018 yılı Nisan-Eylül dönemler arası SGK hizmet bildirgeleri
tahakkukları ve ödeme dekontları
8. 2018 yılı 2 ve 3 dönem muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları
9. 2018 yılı tüm geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları
10. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri,
11. Yapılan sözleşmelerin kopyaları.

2017-02 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 1 nci Dönem Ara Raporları )


1. 2018 yılı defter tasdiklerine ait kapak sayfaları fotokopileri
2. Kuruluş sicil gazetesi ve varsa diğer sicil gazetelerin fotokopisi
3. Faaliyet belgesi fotokopisi
4. İmza sirküleri fotokopisi
5. Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi
6. 30-06-2018 tarihli gelir tablosu *.pdf formatında
7. 30-06-2018 tarihli bilanço *.pdf formatında
8. İşyeri kira kontratı fotokopisi
9. Proje öneri formu fotokopisi veya formun mail yolu ile ulaştırılması
10. Proje destek karar yazısı fotokopisi
11. Şirket ortaklarına ödenen maaş için alınan ortaklar kurul kararı
12. Ar ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi ( 2018 yılı )
13. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları
14. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri
15. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı
16. 2018 yılı SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları
17. 2018 yılı muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları
18. 2018 yılı geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları
19. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri,
20. Yapılan sözleşmelerin kopyaları.

2017-02 Dönemi BİGG Girişimcileri ( 2 nci Dönem Ara veya Sonuç Raporları )


1. 31.12.2018 tarihli gelir tablosu *.pdf formatında
2. 31.12.2018 tarihli bilanço *.pdf formatında
3. Ar-ge harcamalarının gerçekleştiği TÜBİTAK özel hesabının ekstresi
4. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin 2018 yılı Temmuz- 2019 yılı Ocak dönemler arası imzalı ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları
5. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin diploma fotokopileri
6. Projede akademisyenin görev aldığı durumda akademisyenin görev aldığı üniversiteden onay yazısı
7. 2018 yılı Temmuz- 2019 yılı Ocak dönemler arası SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
8. 2018 yılı 2 , 3 ve 4 dönem muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
9. 2018 yılı tüm geçici vergi beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
10. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontlarının fotokopileri
11. Yapılan sözleşmelerin kopyaları.

Paylaş