TİCARET BAKANLIĞI (İHRACAT) DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI


Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ülkemizde döviz gelirlerinin artırılmasında önemli rol oynayan bilişim sektöründe uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik olarak birçok yeni teşvik unsuru yürürlüğe kondu. Bu destek kapsamında bilişim şirketlerinin(yazılım, internet, bilgisayar oyunu ve mikroçip vb. alanda hizmet veren) potansiyeli harekete geçirilmek isteniyor. Verilen destekler sayesinde, Türk bilişim sektörünün dünyaya yayılarak dünyadaki pazar payını ciddi oranda arttıracaktır. Bu desteklerden yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

İHRACAT DESTEKLERİ

Destek Mevzuatı
Turkey - Discover The Potential
Devlet Destekleri Komitesi
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Pazara Giriş Belgeleri
Markalaşma ve Turquality Desteği
Tasarım Desteği
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Fuar Katılım Desteği
İstihdam Desteği

HİZMETLER SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği

DİĞER DESTEKLER

Navlun Desteği (Konteyner Taşımacılığında Sağlanan Navlun Destekleri)

Paylaş