ŞİRKET EVLİLİKLERİ VE SÜRELERİ


Yönetici ve uzmanlıların şirketlerini sermaye ve yapısal olarak daha güçlü hale getirmenin yöntemlerinden biri olan şirket evliliği diğer adı ile birleşmesinin önemi anlatılmaktadır. Şirketlerinin geleceği ile ilgili stratejilerin belirlenmesinde bu bilgilerden nasıl yararlanacaklarını konuları içeren seminerleri düzenliyoruz.

Şirket evliliği nedir ?
Şirket devir alma kavramı nedir ?
Şirket evlilikleri neden yapılır ?
Şirket evliliklerinin Türk Ticaret Kanunu ile ilişkisi nedir ?
Şirket evliliklerinin Vergi Usul Kanunu ile ilişkisi nedir ?
Şirket evliliklerinin avantajları ve riskleri nelerdir ?
Şirket evlilikleri nasıl yapılır ?
Şirket evlilikleri yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir ?
Şirket evliliklerinde şirket değerinin önemi?
Şirketin değerini belirleyen unsurlar nelerdir ?
Şirket değeri belirlenirken kullanılan yöntemler nelerdir ?
Yabancı yatırımcılar şirketlere yatırım yaparken nelere dikkat ediyor ?
Şirket evliliklerinde süreç nasıl işler ?
Şirket evliliklerinde devlet destekleri nelerdir ?
Şirket evliliklerinin muhasebeleştirilmesi

Paylaş