PERSONEL ÜCRET MALİYETİ ( TEŞVİKLİ BORDRO )

Teknopark Firmaları, TÜBİTAK'tan Ar-Ge kapsamında teşvik alan fimalar ve Normal statüde faaliyet gösteren firmalar için tasarlanmıştır. İşçinin işverene maliyetini hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Tübitak Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500) ve Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500) hazırlayıp onaylama konusunda Tübitak'a AKREDİTE olmuş bulunmaktayız.


SGK Meslek Kodu Nedir ?

2012 yılından beri SGK’nın uyguladığı meslek kodları yürürlüktedir. SGK’nın bu uygulamasına göre her bir meslek türü için ayrı bir kod mevcuttur. Bir işveren, çalışanının işe giriş bildirgesini oluştururken SGK Personel Meslek Kodları ve İsimlerinden birini seçerek SGK’ya bildirim yapar. Sosyal Güvenlik Kurumu bu uygulama ile kayıt dışı işçi çalıştırmanın üstesinden gelmeyi amaç edinmiştir. Bunun haricinde, her personelin kendi mesleğine göre ödeme alması ve gerçek ücretler baz alınarak primlerinin yatırılması da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun amaçları arasında yer alır.

SGK Meslek Kodu Nasıl Değiştirilir ?

SGK’ya ait işe giriş bildirgesinde bulunan güncelleme işlemi basitçe uygulanabilir.
    • İlk olarak Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri uygulaması üzerinden e-SGK şifresi aracılığı ile SGK İşe Giriş Sistemi’ne giriş yapılır.
    • Giriş gerçekleştikten sonra ”İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme” menüsüne girilir.
    • Sonrasında meslek kodu güncellemesi yapılacak olan işçinin T.C. numarası girilerek ”Sorgula” butonuna tıklanır.
    • Sigortalı Meslek Adı kısmına çalışanın mesleği girilir ve ”İleri” seçeneğine tıklanıp işlem tamamlanarak meslek kodu güncellenir.

Eğer SGK meslek kodu güncelleme talebiniz geçmişe dönük ise yapmanız gereken Sosyal Güvenlik Merkezi’ne meslek kodu değiştirme dilekçesi yazmak olur. Meslek kodu değiştirme dilekçesi vermeniz durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli düzenlemeyi sağlar.

SGK PERSONEL MESLEK KODLARI SAYFAMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Ve ayrıca şirketiniz için "Personel Özlük Dosyası"nı indirebilirsiniz.

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI

ŞİRKETLEŞME

• Sahibi/Ortağı/Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme Veya Şirketler Sorgulama Ekranı


• Şirket Amaç Ve Konu Örnekleri

İşletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur. İLGİLİ SAYFAYI ZİYARET EDİN

• Faaliyet (Nace) Kodları

"Şirketiniz için uygun nace kodları" Destek başvurusunda bulunmadan veya şirket kurmadan önce faaliyet kodu ( nace kodu ) karar verilmesi gereken önemli husustur. FAALİYET NACE KODU LİSTESİ

• KOSGEB Tarafından Desteklenen Nace Kodları

Girişimcilik eğitimi alınarak şirket kurulış ve bir takım masraflarınız için Kosgeb ‘ten destek almak istiyorsanız şirket kurmadan önce faaliyet kodu (nace kodu) karar verilmesi gereken önemli husustur. KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI FAALİYET KONULARI LİSTESİ'Nİ İNCELEYİN

• Türkiyede Şirket Kurmak Ve Şirket Türleri Arasındaki Farklar

İlgili dökümana ulaşmak için TIKLAYIN

BEN KOBİMİYİM

İşletmenizin KOBİ statüsünde olup olmadığını KOBİ statüsünde ise hangi ölçekte değerlendirildiğini öğrenmek için İLGİLİ SAYFAYI ZİYARET EDİN

VERGİ VE SGK UYGULAMALARI


2022 VERGİ UYGULAMALARI

2022 SGK UYGULAMALARI

——————————————————————————

NELERDEN VERGİ VE SGK PRİMİ KESİLİR

2021 VERGİ UYGULAMALARI

2021 SGK UYGULAMALARI

——————————————————————————

2020 VERGİ UYGULAMALARI

2020 SGK UYGULAMALARI

——————————————————————————

2019 VERGİ UYGULAMALARI

2019 SGK UYGULAMALARI

SİRKÜLER

Sirküler Tarihi : 05.01.2022
Sirküler No : 2022-4
Konu : İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama


İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı uyarınca;

a) İhracat Genelgesine göre İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması
b) Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılır ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılması,
c) İhracat genelgesine göre ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizler bu Uygulama Talimatı kapsamında olması,
d) Genelge kapsamında 03.01.2022 tarihi ve sonrası yapılan ihracat bedelleri için İhracat Bedeli Kabul Belgesi alınması ve %25’lik kısmın TL’ye çevrilmesi,
Genelgenin tamamı aşağıdaki gibidir.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası


İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama TalimatıAmaç ve kapsam


MADDE 1
(1) Bu Uygulama Talimatının amacı, 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesi kapsamında Merkez Bankasına yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.Dayanak


MADDE 2
(1) Bu Uygulama Talimatı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden hazırlanan 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 3
(1) Bu Uygulama Talimatında geçen;
    a) Banka: 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan, İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesindeki işlemleri gerçekleştiren ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi düzenleyen bankaları,
    b) DAB: Döviz Alım Belgesini,
    c) İBKB: İhracat Bedeli Kabul Belgesini,
    ç) İhracat Genelgesi: 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesini,
    d) İşlem Kuru: Merkez Bankası tarafından saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’de ilan edilen ve İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurunu,
    e) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, ifade eder.
İhracat Bedeli Dövizin Merkez Bankasına satılması


MADDE 4 (1) İhracat Genelgesine göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır.
(2) Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılır ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılır. (3) Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin hesap belgesi, hesap özeti ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilir.
(4) Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınır.
(5) Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 17.30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılır. (6) Bu Uygulama Talimatı kapsamında bir gün valörlü olarak transfer edilecek döviz tutarlarına ilişkin bankanın kendi muhabirine göndereceği döviz transferlerinde; MT202’nin 21. Alanına “CIRCULAR”, 72. alanına “/BNF/…. (Firma Unvanı) EXPORT CIRCULAR ADD.ART.1 REF:……… IBAN (söz konusu işlemler için Merkez Bankası nezdinde açılacak hesaba ilişkin IBAN bilgisi)” ve MT202’nin 58. alanına “TCMBTR2A” açıklamaları yazılır. (7) Banka tarafından yapılan döviz transferlerine ilişkin tüm masraflar, aylık olarak toplu bir şekilde banka tarafından gönderilen MT291 mesajına istinaden ödeme gününde saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden, takip eden ayın son iş gününe kadar Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenir.İşleme esas döviz cinsleri


MADDE 5
(1) İhracat genelgesine göre ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizler bu Uygulama Talimatı kapsamındadır.Diğer hükümler


MADDE 6 (1) Bu Uygulama Talimatı kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılır. (2) Banka, bu Uygulama Talimatı kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde bu standartların ihlal edildiğini tespit ederse durumu derhal Merkez Bankasına bildirir.Yürürlük


MADDE 7
(1) Bu Uygulama Talimatı 03.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme


MADDE 8
(1) Bu Uygulama Talimatını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Sirküler Tarihi : 12.01.2022
Sirküler No : 2022-11
Konu : 318 no.lu Gelir Vergisi Tebliğ


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 318)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

MADDE 1:
(1) Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Yasal düzenleme
MADDE 2:
(1) 7338 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.
İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."


Tanımlar
MADDE 3:
(1) Bu Tebliğde geçen;
    a) Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformu: Yazılım geliştirme kitleri marifetiyle geliştirilen ve yayınlanan mobil uygulamalara, kullanıcıların çevrim içi ortamda göz atmasına ve indirmesine olanak tanıyan ve uygulama mağazası olarak da tanımlanan platformu,
    b) Mobil uygulama: Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlara yönelik özel kodlar ve tasarımlar ile geliştirilen yazılımı,
    c) Mobil uygulama geliştiricisi: Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarında faaliyet göstermek amacıyla uygulama geliştiren ve geliştirdiği uygulamaları bu platformlarda kullanıcıların hizmetine sunan gerçek kişiyi,
    ç) Sosyal ağ sağlayıcısı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
    d) Sosyal içerik üreticisi: Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişiyi,
    e) Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı: Sosyal içerik üreticilerine daha geniş kitlelere ulaşma, dijital hak yönetimi, içerik programlama, içerik üretici ortak çalışmaları ve benzeri alanlarda hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişiyi,
ifade etmektedir.


İstisnadan faydalanabilecekler, faydalanma şartları ve istisna uygulamasında özellik arz eden durumlar
MADDE 4:
(1) İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.
(2) Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır.
(3) İstisnadan yararlanabilmek için birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır.
(4) Bu kapsamda, istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden Ek-1’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili olarak;
    a) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya uygun faaliyet kodunun tesisini müteakip başvuru sahiplerine istisna belgeleri verilecektir.
    b) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecektir.


Örnek 1: Ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan sosyal içerik üreticisi mükellef (A), 8/2/2022 tarihinde istisna belgesi almak için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmuştur.
İlgili vergi dairesince kayıtlar üzerinde yapılan kontrolde, mükellefin kayıtlı faaliyetinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olduğu anlaşılmış olup, adı geçen mükellefe başvurusuna istinaden istisna belgesi verilecektir.


Örnek 2: Konfeksiyon ürünlerinin perakende satışı nedeniyle ticari kazanç yönünden mükellefiyeti bulunan mükellef (B), 11/3/2022 tarihinde istisna belgesi almak için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmuştur.
Söz konusu mükellefin istisna kapsamına giren faaliyetlerin herhangi birinden ek faaliyette bulunacağını bildirmesi halinde, vergi dairesince mükellefe istisna belgesi verilebilecektir. Mükellefin istisna kapsamına giren faaliyetlerin herhangi birinden ek faaliyetinin bulunmaması durumunda ise hâlihazırdaki kayıtlı faaliyetinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olmaması nedeniyle mükellefe istisna belgesi verilemeyecektir.


Örnek 3: Ticari kazanç yönünden mükellefiyeti bulunmayan Bay (C), 4/2/2022 tarihinde tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili istisna belgesi talep etmektedir.
İlgili vergi dairesince, adı geçen hakkında istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgesi verilecektir.
(5) Vergi dairelerinden temin edilen istisna belgeleri, madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır. Mükelleflerin bankalardaki mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya ibrazı suretiyle, münhasıran bu faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili amacıyla kullanılabilecektir.
(6) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; söz konusu istisnadan yararlanabilmek amacıyla Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde yeni hesap açılması halinde hesap açılış tarihinden itibaren, mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, iban numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bağlamda istisnadan yararlanabilmek amacıyla bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri şarttır.
(7) İstisnadan yararlanabilmek için istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması şarttır. İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir.
(8) İstisna şartlarını haiz mükelleflerin, istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.


Örnek 4: Mükellef (Ç), 2022 takvim yılında sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı 450.000 TL, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinden ise 550.000 TL kazanç elde etmiştir.
Anılan mükellefin istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği kazancı 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmadığından şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyeti nedeniyle verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden elde edilen kazançlar dâhil edilmeyecektir.
(9) İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir. İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.


Örnek 5: Mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinde bulunan mükellef (D), istisna kapsamındaki bu faaliyeti nedeniyle Türkiye’de kurulu bankalar aracılığıyla 2022 takvim yılında 600.000 TL hasılat elde etmiştir.
Ancak, mükellefin söz konusu faaliyeti nedeniyle nakden tahsil ettiği gelirlerinin de bulunduğu, takvim yılı sona ermeden tespit edilmiştir.
Bu nedenle, 2022 yılında mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinden elde edilen gelirlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmekte olup, faaliyet kapsamında bankalar tarafından tevkif edilmiş olan vergiler mükellefin beyanı üzerine hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.
Diğer taraftan, mezkûr maddede belirtilen şartların sağlanması halinde 2023 takvim yılı ve sonraki yıllar için de istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.
(10) İstisna şartlarının ihlali nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan giderler ile 89 uncu maddesinde yer alan indirimler beyannamede beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için 213 sayılı Kanunda belirtilen belgelerle tevsik edilmesi şarttır.
(11) İstisnadan faydalanma şartlarını kaybeden veya istisna şartlarını ihlal eden mükelleflerin istisnadan faydalanılamayan dönemler için geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari kazanç yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde ise istisna dışı diğer faaliyetler nedeniyle geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü devam edecektir.
(12) Bankalar tarafından 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında elde edilen hasılat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağından, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca istisnadan faydalananlara bu faaliyetleri nedeniyle yapılacak ödemelerden ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
(13) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinin beşinci fıkrasına göre, madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenlerin bu istisnadan faydalanamayacakları hükme bağlanmış ve bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında kazanç elde eden ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması nedeniyle istisnadan yararlanamayacak olan mükelleflerin, Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında ücret, kira gibi yapacağı ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Örnek 6: Sosyal içerik üreticisi mükellef (E), faaliyetini yürütmek için bir işyeri kiralamıştır. Ayrıca yanında bir işçi çalıştırmakta olup, yaptığı içerik üretim faaliyeti karşılığında 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında 2022 yılında 950.000 TL kazanç elde etmiştir.
Mükellef (E)’nin 2022 yılında elde ettiği kazancın, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması nedeniyle istisnadan faydalanılamayacak ve bu kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.
Diğer taraftan, mükellef (E) kiralamış olduğu işyeri nedeniyle 2022 yılında ödediği kira bedelleri ile çalıştırdığı işçisine ödediği ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmayacaktır. Mükellef (E)’nin yanında çalışan işçisinin ücret geliri ise, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki istisna hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 95 inci maddesi uyarınca vergilendirilecektir.
(14) İstisna kapsamındaki faaliyetler sonucu elde edilen hasılat üzerinden tevkif edilen vergiler nihai vergi olacağından, bu vergilerin başka gelirler nedeniyle verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden mahsubu mümkün değildir.


Örnek 7: Mükellef (F), 2022 takvim yılında sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden 500.000 TL, internet üzerinden yapılan perakende ticareti faaliyetinden ise 800.000 TL kazanç elde etmiştir.
Anılan mükellefin istisna kapsamındaki faaliyeti nedeniyle elde ettiği kazancı 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmadığından bu kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, internet üzerinden yapılan perakende ticareti faaliyetinden elde ettiği kazanç nedeniyle verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine bu kazançlar dâhil edilmeyecektir.
Sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı tevkif suretiyle ödenmiş vergi olan 75.000 TL (500.000*%15) mükellefin beyanı üzerine hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir.
(15) İstisna edilen faaliyetlere ilişkin gelirin ayni olarak tahsil edilmesi halinde, tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde, ayni olarak tahsil edilen gelirin içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.


Örnek 8: Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla sosyal içerik üreten mükellef (G)’ye içerik üretimi karşılığında 5/5/2022 tarihinde cep telefonu verilmiştir. Cep telefonunun alındığı tarihteki rayiç bedeli 15.000 TL’dir.
Sosyal içerik üretimi karşılığında ayni tahsilata konu edilen cep telefonunun, 5/5/2022 tarihindeki rayiç bedeli kadar nakit bedelin 31/5/2022 tarihine kadar bu istisna kapsamında açılan hesaplara yatırılması halinde, mezkur madde kapsamında istisnadan yararlanılmaya devam edilebilecektir.
(16) Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek olup kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır.
(17) Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar mezkûr madde kapsamında istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır. Diğer taraftan, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.


Örnek 9: Mobil cihazlar için uygulama geliştiren mükellef (H), geliştirdiği mobil uygulamayı bir yazılım şirketine 600.000 TL’ye satmıştır.
Mükellef (H)’nin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışındaki bu satışı nedeniyle elde ettiği kazanç istisna kapsamında olmayacaktır.


Örnek 10: Mükellef (I), bilgisayarlar için uygulama geliştirmekte ve geliştirdiği bu uygulamalar üzerinden reklam geliri elde etmektedir.
Mükellefin geliştirdiği bu uygulamaların akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlara yönelik olmaması ve gelirin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları vasıtasıyla elde edilmemesi nedeniyle mükellefin bu kazançları dolaysıyla mezkûr istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.
(18) Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.
(19) Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.


Örnek 11: Mükellef (İ) sosyal içerik üreticiliği faaliyetiyle iştigal etmektedir. Mükellefin çeşitli sosyal ağ sağlayıcıları üzerinde kendine ait hesapları bulunmakta olup, mükellef tarafından üretilen içeriklerin bir kısmı kendine ait hesaplar üzerinden bir kısmı ise üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ait hesaplar üzerinden paylaşılmaktadır. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı kendisine ait hesaplarda, mükellef (İ)’nin ürettiği içerikler nedeniyle elde edilen gelirler üzerinden komisyon bedelini düşmek suretiyle kalan tutarı mükellefin münhasıran bu amaçla açılan hesabına aktarmaktadır.
Mükellefin istisna kapsamındaki faaliyeti dolayısıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı aracılığıyla elde ettiği gelirler için mezkûr maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması koşuluyla söz konusu istisnadan yararlanılabilecektir.
(20) Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için mezkûr istisna hükümleri uygulanmayacaktır.


Örnek 12: Mükellef (J), kişisel internet sitesinde yemek tarifleri vermekte ve yemeklerin yapılışına ilişkin videolar yayınlamaktadır. Mükellefin faaliyette bulunduğu kişisel internet sitesinin belirli alanlarında reklamlar yayınlanmakta ve yayınlanan bu reklamlardan kazanç elde edilmektedir.
Sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren kişisel internet sitelerinin sosyal ağ sağlayıcıları kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından mükellefin kişisel internet sitesi aracılığıyla elde ettiği kazanç istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.


Örnek 13: Mükellef (K), sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden matematik dersi eğitim videoları yayınlamakta ve videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan kazanç elde etmektedir.
Sosyal içerik üreticiliği faaliyetinin sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden yapılmış olması nedeniyle reklam gelirlerinden pay almak suretiyle elde edilen kazanca mezkur istisna hükümleri uygulanabilecektir.


Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması


MADDE 5:
(1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi, sosyal içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatın yatırılacağı hesap açılışında kullanılmak üzere bankalara ibraz edilecektir.
(2) İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılması mümkün bulunmakta olup, bu kapsamda açılan tüm hesapların bağlı bulunulan vergi dairesine Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında bildirilmesi şarttır.
(3) İstisna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran istisna kapsamındaki hasılatın tahsili için kullanılması gerekmektedir.
(4) Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen vergileri, 193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.
(5) Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacaktır.
(6) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır.


İstisnadan faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme


MADDE 6:
(1) 213 sayılı Kanunun 172 nci maddesinde ticaret erbabının defter tutmaya mecbur olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 176 ncı maddesinde ticari kazanç mükelleflerinin durumlarına göre bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutmak zorunda oldukları hükmüne yer verilmiştir.
(2) İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden içerikler paylaşan sosyal içerik üreticileri gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç kapsamında vergilendirilmekte olup, 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/B maddesiyle bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar belirli şartlar dâhilinde gelir vergisinden istisna edilmiştir.
(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, münhasıran 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun görülmüştür.
(4) Mezkûr madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam etmektedir. Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan mükelleflerin, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Mevcut istisna uygulaması kapsamında icra edilen faaliyet ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.


Örnek 14: Mükellef (L)’nin sosyal içerik üreticiliği faaliyetinin yanında otel işletmeciliği faaliyeti de bulunmaktadır. Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında hasılatının tamamını banka aracılığıyla tahsil eden istisna şartlarını haiz mükellefin 2022 yılında söz konusu faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti gayrisafi hasılat 700.000 TL
Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında yapılan giderler 50.000 TL
Otel işletmeciliği faaliyeti gayrisafi hasılat 1.800.000 TL
Otel işletmeciliği faaliyeti giderler 600.000 TL
Müşterek genel giderler 100.000 TL

Mükellef sosyal içerik üreticiliği faaliyeti ile bu istisna kapsamına girmeyen faaliyeti birlikte yaptığı için sosyal içerik üreticiliği faaliyetine ilişkin gider, maliyet ve müşterek giderlerden sosyal içerik üreticiliği faaliyetine düşen pay vergiye tabi otel işletmeciliği faaliyetine ilişkin kazancın tespitinde dikkate alınamayacaktır.
Buna göre; mükellefin 2022 yılında,
a) Otel işletmeciliği faaliyetine ilişkin;
   – Hasılat toplamı: 1.800.000 TL,
   – Müşterek genel giderlerden otel işletmeciliği faaliyetine düşen pay tutarı: 72.000 TL [100.000 TL * (1.800.000 TL / (700.000 TL + 1.800.000 TL))]
b) Sosyal içerik üreticiliği faaliyetine ilişkin;
   – Hasılat toplamı: 700.000 TL,
   – Müşterek genel giderlerden sosyal içerik üreticiliği faaliyetine düşen pay tutarı: 28.000 TL [100.000 TL * (700.000 TL / (700.000 TL + 1.800.000 TL))]
Söz konusu dönemde sosyal içerik üreticiliği faaliyetine ilişkin istisna kapsamında tevkif edilen vergi 105.000 TL (700.000 TL * %15) olup, yapılan tevkifat bu faaliyete ilişkin nihai vergi olacaktır. Müşterek genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen kısım (28.000 TL) ile sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında yapılan giderler (50.000 TL) otel işletmeciliği faaliyetine ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
(5) Bu istisnadan yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.
(6) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, mezkûr madde kapsamında kazançları istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara yapılan ödemelerin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesine göre gider pusulası yerine geçebilecektir.


Takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanmak veya istisnadan vazgeçmek isteyen mükelleflerin durumu


MADDE 7:
(1) Takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulundukları vergi dairelerinden istisna belgelerini almalarını müteakip;
    a) Yeni hesap açılışında bankalarda hesap açtırdıkları tarih itibarıyla istisnadan faydalanabileceklerdir.
    b) Mevcut hesaplardan münhasıran istisna faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili amacıyla kullanılacak hesaplar için ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz edildiği tarih itibarıyla istisnadan faydalanabileceklerdir.
(2) Mükellefler, takvim yılı başı ile istisnadan faydalanabilecekleri tarih arasındaki kıst dönem faaliyetleri için ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verecekler, bu kişilerin söz konusu dönem için defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları da bulunacaktır.
(3) İstisnadan faydalanmakta iken takvim yılı içerisinde mevcut istisna uygulamasından vazgeçmek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine bu durumu bildirdikleri tarih itibarıyla istisna kapsamından çıkabileceklerdir. Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri tarihten itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacaktır. İstisnadan ayrılma tarihinden takvim yılının son günü arasında geçen kıst dönem için yukarıda sayılan beyannameler mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir.


Örnek 15: Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından yararlanan mükellef (M) sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı 2022 takvim yılında 700.000 TL kazanç elde etmiştir.
Anılan mükellef, istisnadan faydalanmakta iken 1/3/2023 tarihinde mevcut istisna uygulamasından vazgeçmek istediğini bağlı bulunduğu vergi dairesine ve istisna kapsamındaki hasılatını tahsil ettiği bankaya bildirmiştir.
İstisna kapsamından çıkan mükellef (M)’nin 1/3/2023 tarihinden itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacak, bu tarihten itibaren yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekecektir.


İstisna şartlarını sağlamadığı tespit edilenler


MADDE 8:
(1) Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı veya istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin söz konusu kazançlarına ilişkin olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, mükellefin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
(2) İstisna kapsamındaki faaliyetlerde bulunan ancak bazı dönemlerde istisna şartlarını sağlamadığı tespit edilen mükellefler, şartları haiz olmadıkları dönemler için istisnadan faydalanamayacak, şartları sağladıkları dönemler için ise istisnadan faydalanabileceklerdir.


Yürürlük


MADDE 9:
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 10
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


KAYNAK: 12.01.2022 Tarihli Resmi Gazete

Sirküler Tarihi : 22.04.2021
Sirküler No : 2021-54
Konu : KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25'E VE 2022 YILI İÇİN %23'E YÜKSELTİLMİŞTİR.


Bilindiği gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 32. maddesine göre kurumlar vergisi oranı %20'dir. Bu oran KVK'nın geçici 10'uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulandıktan sonra 2021 yılı başında kanuni oran %20'ye dönmüştü.


7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tajsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11 inci maddesi ile KVK'ya eklenen geçici 13 üncü madde ile bir kez daha kurumlar vergisi oranı 2 yıllık süre için yükseltilmiş bulunmaktadır.


Söz konusu geçici maddeye göre, kanuni kurumlar vergisi oranı olan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanacaktır. Yeni bir kanun düzenleme yapılmadığı taktirde, KVK'nın 32 inci maddesi devreye girecek ve kurumlar vergisi oranı 2023 başından itibaren tekrar kanuni seviyesi olan %20'ye düşecektir.
İki yıl için arttırılan oranlar özel hesap dönemi tayin tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.


7316 Sayılı Kanunun "Yürürlülük" maddesine göre, kurumlar vergisi oran artırımına ilişkin 11 inci madde 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gerekn beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.


(1) Kurumlar Vergisi Oranı:

Geçici 13 üncü maddeye göre, kurumalar vergisi oranı;

    a) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda;
       – 2021 yılı kazançları için %25
       – 2022 yılı kazançları için %23

    b) Özel hesap dönemi olan kurumlarda;
       – 2021 yılında başlayan hesap dönemleri için %25
       – 2022 yılında başlayan hesap dönemleri için %23

    c) 2023 yılı başından itibaren %20 (Özel hesap dönemi olanlarda 2023 yılında başlayan dönemler için)


(2) 2021 Yılı İçin Geçici Vergi Oranları:

Geçici 13 üncü maddede, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi geren beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yürülüğe girdiğinden, 2021 yılı için belirlenen %25 oranı, hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminden itibaren uygulamaya başlayacaktır.


Buna göre, 2021 yıl geçici vergi dönemleri için uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir:


Birinci Geçici Vergi Dönemi %20
İkinci ,Üçüncü ve Dördüncü Dönem Geçici Vergi Dönemi %25

Her ne kadar birinci dönem için %20 oranı uygulanacak olsa da, geçici vergi kümülatif esasta hesaplandığından, netice itibariyle 2021 yılı kazançları için %25 oranı uygulanmış olacaktır.

SIK SORULAN SORULAR


TÜBİTAK ARGE PROJESİ MALİ RAPORU HAZIRLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

TÜBİTAK-TEYDEB destek programı kapsamında sürdürdüğünüz Ar-Ge projesinin ara dönem mali raporunun hazırlanması sürecinde bizimle paylaştığınız her türlü bilgi ve belgeler bilgi güvenliği kapsamında korunmaktadır.
AGY500 ve gider formlarını eksiksiz hazırlayabilmemiz için aşağıda detayı bulunan bilgi ve belgeleri hazırlanması gerekmektedir.


E-MALİ MÜŞAVİR UYGULAMASI KULLANIMI

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımız için geliştirdiğimiz ve ücretsiz olarak yararlandırılan e-mali müşavir uygulamamız Mali Müşavir ile vergi mükellefleri arasında bilgi ve belge yönetiminin takip edilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
Ayrıca;
Vergi mükelleflerinin aylık olarak mali müşavire iletmesi gereken her türlü gelir faturası,gider faturası, fiş, ödeme dekontları, banka hesap ekstreleri, gider pusulası belgeleri, tahsilatve ödeme dekontları, sözleşme vb. belge ve bilgilerin elektronik ortamda mali müşavirliğe aktarılmasını sağlayan aynı zamanda elektronik olarak saklanmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan uygulamadır.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımız ile sözleşme imzalandıktan sonra sistem üzerinden gerekli tanımlamaların yapılmasının ardından kullanıma açılmaktadır.

Muhasebesel olarak beyanname bildirim yükümlülüğü aylık olarak gerçekleşmektedir. İçinde bulunulan ay önceki ayın beyanname yükümlüğü gerçekleşmektedir. Bu sebeple önceki ayın muhasebe kayıtlarına geçmesi gereken her türlü belgeleri içinde bulunulan ayın ilk 10 gün içerisinde e-mali müşavir uygulamasına yüklenerek dönem kapat işleminin yapılmasını öneriyoruz. Dönem kapat işlemi yapılması ile sisteme yüklenen tüm belgeler ilgili Kurumsal Müşteri Temsilcinizin sistemine düşmektedir.

FATURA DÜZENLEMEK İSTİYORUM

A - e-arşiv Sisteme erişim : Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak vergi mükelleflerinin hizmetine sunulan e-arşiv uygulamasına bu linki kullanarak E-Arşiv sistemin erişim sağlanmaktadır.
B - e-arşiv Sistemi Üzerinden Fatura Düzenleme: Önemli bilgilendirme : Herhangi bir firmaya 1 gün içerisinde KDV dahil 5.000,00 TL ve üzeri fatura düzenleneceği durumda bu faturanın e-arşiv olarak düzenlemesi gerekmektedir. Vergi mükellefi olmayan birine 1 gün içerisinde KDV dahil 30000 TL ve üzeri fatura kesecekseniz bu faturayı yine e-arşiv olarak hazırlamanız gerekiyor.
E-Arşiv sistemi üzerine fatura düzenlemek için;
     Vergi mükellefiyetinin başlaması ile birlikte bağlı bulunulan vergi daireniz tarafınca oluşturulan sisteme erişim bilgileri ( kullanıcı adı ve şifre ) ile E-Arşiv Portal Sistemine giriş yapılmaktadır.
     E-arşiv uygulamasına giriş yaptıktan sonra fatura oluştur kısmına tıklayıp hangi tarih için fatura düzenlenecekse ilgili tarih seçilmektedir.
     Fatura düzenlenecek firmanın VKN ve ya TC kimlik numarasını girdikten sonra fatura düzenlenecek mükellefin bilgileri otomatik gelecektir.
     Uygulama üzerinde bulunan mal hizmet kısmına ekle seçeneği ile düzenlenecek faturanın içeriğini ( miktar, brim, adet fiyatı ve kdv oranını seçtikten sonra oluştur simgesini tıklayarak satış faturası taslak olarak oluşturulmaktadır. Taslaklar bölümünde görünen faturanın içeriğini kontrol ederek bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra imzala seçeneği ile onaylanmaktadır. Fatura düzenleme kısmında son adım olan İnternet Vergi Dairesine tanımlı olan telefon numarasına gelen onay şifresinin sisteme girilmesi ile satış faturası onaylanmaktadır.
  Not : Düzenlenen satış faturasını pdf olarak bilgisiyarınıza indirerek müşterinize mail yolu ile paylaşmayı unutmayınız.
C - Gönderilen e-arşiv iptal edilebilir mi? : Entegratörler vasıtasıyla düzenleyip gönderilen e-arşiv faturaları 7 gün içerisinde iptal edilebilmektedir. Ancak bu durum GİB e-Arşiv Portalı için geçerli değil. Portalda düzenlenen e-arşiv faturalarını ne yazık ki iptal edilememektedir. Bu durumda faturayı düzenleyen ve düzenlenen her iki tarafın ilgili faturayı muhasebe kaydına almaması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak vergi mükelleflerinin hizmetine sunulan e-fatura uygulamasına bu link ile e-imza imzalama aracını kullanarak sistemin erişim sağlayabilirsiniz.

GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK HARCAMALARIM NELERDİR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesine göre, safi tutarı tespit edebilmek için, gayri safi hasılattan indirilebilecek giderler aşağıda sıralanmaktadır.
A. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, ( Alkol, Sigara, özel harcamalar, işyeri üzerine kayıtlı olmayan araçların giderleri v.b. ticari faaliyet dışında kalan harcamalar kanunen kabul edilmeyen gider olmaktadır Bu sebeple muhasebe kaydı olarak işlenememekte olup Ticari Kazancın tespitinde gider olarak gösterilemez. )
B. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası)
C. İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
d. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri
E. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri
F. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar
G. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
H. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar
İ. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.)
J. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
K.Yukarıda sayılan giderlere ek olarak, Bağ-Kur primlerinin de sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca vergi uygulamasında gider olarak gösterilebileceği hükme bağlandığından, ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması şartıyla beyan edilen ticari kazançla sınırlı olmaküzere söz konusu primler indirim konusu yapılabilecektir.

Aşağıda yer alan harcamalarınıza ait belgelerinizi de gider belgeleriniz gibi mali müşaviriniz ile paylaşmayı unutmayınız.
A. Hayat/Şahıs sigorta primleri,
B. Eğitim ve sağlık harcamaları,
C. Bağış ve yardımlar,
D. Sponsorluk harcamaları,
E. Ar-Ge harcamaları,
F. Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,
G. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
H. Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi,
İ. Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu
J. faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim,
K. Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi,
L. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

VERGİ, SGK ve BAĞKUR ÖDEMESİNİ NEREYE VE NE ZAMAN YAPMALIYIM?

İlgili beyanname tahakkuk edildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan beyanname vade tarihi içerisinde ödemeleri gerçekleştirmeliyiz.
Son ödeme tarihi aşıldığı durumda 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için %1,6 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

Vergi ödemeleri kamu bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple işyerinize ait kamu bankalarından hesap açılmış olması gerekmektedir.

Sigorta prim ödemeleri kamu veya özel bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple işyerinize ait banka hesabından gerçekleşmektedir.

Bağkur prim ödemeleri kamu veya özel bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple şahsınıza ait banka hesabından gerçekleşmektedir.

Beyanname, vergi borçlarının tutarını hesaplamak için mükellefler tarafından, vergi kanunlarında belirlenen dönemlerde vergi dairelerine iletilen yazılı bildirilere denir.

Usulsüzlük cezası - Vergi cezası - Kaçakçılık cezası olarak 3 çeşit ceza bulunmaktadır.
Beyannamenin son bildirim tarihinde verilmemesi durumunda;
Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı hakkında 1 Ocak 2021'den itibaren 2.500,00 TL,
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 1 Ocak 2021'den itibaren 2.500,00 TL,
Bu iki maddenin dışında kalanlar için ise 1 Ocak 2021'den itibaren 650 TL usulsüzlük cezası uygulanmaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ ( KDV ) ÖDEMESİ NEDİR?

1 Mart 2021 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları yayınlandı. Listeyi buradan İnceleyebilirsiniz.

Katma Değer Vergisi düzenlenen satış faturalarında bulunmaktadır. Aylık olarak düzenlemiş olduğunuz ve tarafınıza düzenlenen tüm faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplanarak birbirinden çıkartılması sonucu oluşur. Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından küçük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmaktadır. Tersi durumda ise Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından büyük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmayarak aradaki fark bağlı olduğunuz vergi dairesi tarafından alacağınız haneye yazılır ve alacağınız bir başka deyişle devreden KDV tutarınız sonraki aya devretmektedir.

Katma Değer Vergisi düzenlenen satış faturalarında bulunmaktadır. Aylık olarak düzenlemiş olduğunuz ve tarafınıza düzenlenen tüm faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplanarak birbirinden çıkartılması sonucu oluştur. Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından küçük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmaktadır. Bu sebeple ilgili döneme ait ticari faaliyeti ilgilendiren gider fişleri, ürün ve hizmet alımlarına ait faturaların KDV Beyannamesi Tarh edilme tarihinden önce Mali Müşavir ile paylaşılması gerekmektedir.

MUHTASAR BEYANNAME NEDİR ? MUHTASAR BEYANNAMESİNDE NELER BİLDİRİLİR ?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer şahıslarca, kesilen vergilerin matrahlarıyla beraber vergi dairesine beyan edilmesi ile oluşur.
Muhtasar Beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

MARKA, PATENT, FAYDALI MODEL ?

İşletmenin ürün, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin ürün,mal veya hizmetlerden ayıran işaretlere marka denilmektedir.

Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.
Bir ürünün patentini aldığınızda, o ürünle ilgili her türlü hakka sahip olursunuz. Ürünün başkaları tarafından kullanılmasını, üretilmesini ve satılmasını engelleyebilirsiniz. İsterseniz, patentli ürünün üretimini ve kullanımını herhangi birine lisans aracılığı ile devredebilirsiniz.
Başvuru Aşamaları:
  Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılır.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir.
  Araştırma raporu yayınlanır.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.

PERSONEL İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE TUTANAK ÖRNEKLERİ

Yeni bir personelin işe başlaması durumunda aşağıda yer alan belgeler personelden istenmeli ve özlük dosyasına konmalıdır. Personel işe başlamadan önce muhasebe veya insan kaynakları birimine gerekli bilgilendirme yapılmalı ve personelin işe başladığı gün sigortasıda başlamış olmalıdır.
Bunun Dışında Yapılması Gerekenler;
  1- Kimlik fotokopisi
  2- İkametgah ( e-devletten alınabilir )
  3- Sabıka Kaydı ( e-devletten alınabilir )
  4- Mezuniyet belgesi ( e-devletten alınabilir )
  5- Önceki işyerinden en alınmış üret bordrosu veya kümülatif vergi matrahını gösterir belge
  6- İş Başvuru Formu
  7- Vesikalık fotoğraf
  8- Belirli Sureli İş Sozleşmesi | (indir)
  9- Gizlilik ve RekabetYasağı Taahutnamesi | (indir)
  10- Belirsiz Sureli İş Sozleşmesi | (indir)
  11- Zimmet Tutanağı | (indir)

Savunma ve tutanak nedir? Nasıl hazırlanır?

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin feshetmesi durumunda sıkça karşımıza çıkan sorulardan biri de, savunma ve tutanak ile ilgili oluyor. “Savunma talep formu nasıl hazırlayacağım?” ve “Tutanak hangi durumlarda tutulur?” gibi ihtiyaç duyduğunuz formlar aşağıda mevcuttur.

  Olay Tutanağı |
  Teslim Tesellüm Tutanağı|
  Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tutanağı |
  İzin Karşılığı Telafi Çalışması Mutabakat Tutanağı |
  İşyerini Terk Tutanağı |
  İşyerinde Haksız Eylem Tutanağı |
  İşyeri Disiplinini İhlal Tutanağı |
  İşi Aksatma Tutanağı |
  İşe Gelmeme Tutanağı |
  İşe Başlatma Tutanağı |
  İş Sözleşmesi / Personel Yönetmeliği Bildirim Tutanağı |
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Tutanağı |
  İş Güvenliği Talimatı Tutanağı |
  Fesih Bildiriminin Tebellüğ Edilmemesi Tutanağı |
  Haksız Aykırı Davranış Tespit Tutanağı |
  Eğitime Katılma Tutanağı |
  Evrak Teslim Tutanağı |
  Fazla Mesai Onay Belgesi |

PERSONELİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Personelin kendi istediği ile işten ayrılması durumunda aşağıdaki belgelerin doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Ayrıca son dönem ücret bordrosu ve varsa diğer formların doldurulması ve imzalanması gerekmektedir
Bunun Dışında Yapılması Gerekenler;
  1- İlişik Kesme Formu | (indir)
  2- İstifa Dilekçesi | (indir)

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA

Türkiye’de yabancılara çalışma izni nasıl alınır sorusu yabancının niteliğine, çalışacağı iş yerinin türüne ve Türkiye’nin konjektürel durumuna göre farklı farklı cevaplara sahiptir. Bu sayfa en güncel bilgiler ışığında bir yabancı için Türkiye’de yabancı çalışma izni nasıl alınır sorunuza cevap verebilecek yeterlilikte hazırlanmıştır.

Çalışma izni nasıl alınır ?

Kural-1 : Yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamazlar, eğer bir yabancı uyruklu personel çalıştırmayı düşünüyorsanız çalışma izni için gerekli müracaatları iş veren olarak siz veya yetki verdiğiniz danışmanlık firması yapabilir.

Türkiye’de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için iki farklı yol vardır;

 • Öğrenciler için verilen ikamet izni hariç, en az 6 ay geçerli bir Oturma İznine sahip olan yabancılar için, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına E-Devlet üzerinden online başvuru yapılır.
 • Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılır.
 • Eğitim amaçlı ikamet izni hariç olmak üzere, en az 6 aylık alınmış olan oturma iznine sahip yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularına yurt içinden çalışma izni başvurusu denilir.
 • Oturma izni GÖÇ İDARELERİNDEN temin edilebilir. Online randevu alınır ve randevuda gereken belgeler ibraz edilir. Oturma izninin verilmesinden sonra, çalışma izni almak için gerekli belgeler sunulmalı ve aşağıda açıklanan prosedür izlenmelidir.
 • Türkiye’de yabancı çalışan ve işveren, gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi olarak başvuruda bulunacaktır (ilgili başlık altında listelenmiş ve sayfamızda detaylı açıklanmıştır). Çalışanlar ve işveren tarafından gönderilecek belgeler farklıdır. Tüm belgeler, çevrim içi başvurudan sonraki 6 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmelidir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlük yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve başvuruyu inceler. Başvurunun sonucu hem çevrim içi hem de yazılı olarak bildirir.

Türkiye dışından Çalışma İzni Başvurusu

 • Geçerli bir oturma iznine sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler için, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlık ülkelerinden bir çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, bu başvuru yabancı ülkenin ikamet ettiği ülkedeki TC Konsolosluğuna ya da vatandaşlık ülkesine (pasaport, çalışma vizesi başvurusu, 1 fotoğraf, iş sözleşmesinin 1 nüshası ile) yapılmalıdır.
 • İşveren, yabancının Başkonsolosluğa başvurusunu takiben 6 gün içinde (doğrudan başvuru için 10 gün), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi başvuruda bulunmalıdır (yabancı birey için ve işveren için hazırlanan tüm belgeler sayfamızda detaylı belirtilmiştir). Gönderilen tüm belgeler doğru ve eksiksiz ise, yayınlama süreci yaklaşık 30 gün sürecektir. Başvuran onaylandıktan sonra, telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirilir. Çalışma izni verildikten ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Konsolosluk vize harcı ödenir. Bu Konsolosluk vize harcı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Çalışma Bakanlığının 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 14 / a maddesinde belirtilen herhangi bir öznel nedenden dolayı başvuruyu reddedebileceğini lütfen unutmayın.

Yabancı işçilerin kısıtlamaları ve gereklilikleri şunlardır;

Çalışma izninin istenildiği iş yerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az beş kişi çalıştırılmalıdır. Çalışma iznini talep eden yabancının şirket ortak ortağı olması halinde, Bakanlığın verdiği bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam edilmesine ilişkin yukarıda belirtilen şart gereklidir. Aynı iş yerinde birden fazla yabancıya çalışma izni talep edilmesi halinde, çalışma izni verilen ilk yabancıyı takiben her yabancı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam şartı ayrı ayrı istenecektir.

İş yerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. – Brüt satış tutarı için en düşük rakam 800.000 TL olmalıdır. Aksi takdirde geçen yıldaki ihracat miktarı en az 250.000 USD olmalıdır.

Çalışma izni nasıl alınır : Yabancı vakıf ve dernekler

Dernekler ve vakıflar tarafından istihdam edilecek yabancılara ilişkin çalışma izni talepleri, yukarıdaki 2. madde ve Türkiye’de yabancı ülke havayollarının temsilcilik ajanslarında istihdam edilecek yabancılarla ilgili çalışma izni başvurularına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Eğitim sektörü ve ev hizmetleri sektörü Yukarıda Madde 1 ve 2 uygulanmayacaktır. Geçici koruma kartı sahibi ve oturma izni sahibi Suriyeli yabancıları çalıştıran vakıf ve dernekler ilgili yabancılara asgari ücretin altında maaş gösteremezler, taban brüt asgari ücrettir. 2018 yılı taban brüt asgari ücreti 2029TL dir.

Çalışma izni nasıl alınır : Yabancı şirket ortakları

Şirket ortağı olan çalışma izni talep eden yabancı şirkette en az% 20 hisse bulundurulmalı ve bu oran en az 40.000.-TL’ye karşılık gelmelidir.

Çalışma izni nasıl alınır : Turizm işletmeleri

Tesisleri içinde lisanslı bir masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış en az dört yıldızlı turizm işletmeleri tarafından kişilerin masör, masöz ve SPA terapistleri, uzmanlık gerektiren meslekler ve meslek sahibi olmaları için talep edilmesi, Lisanslı tatil köyleri de değerlendirilecek, işyerleri ve işyerleri bu kriterleri karşılamayan talepler uygun görülmeyecek.

Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından istihdam edilen yabancılar ve uzmanlık ve yeterlilik gerektiren meslekler için turizm-animasyon organizasyonu firmaları için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az 10 kişinin bulunması koşuluyla, ayrı bir kota uygulaması yapılmayacaktır.

Çalışma izni nasıl alınır : Sivil Toplum Kuruluşları

 • Yabancı STK’ların kilit personelinin Türk olması durumunda uyruğuna bakılmaksızın 3 yabancı personel kotadan muaf tutulur.
 • Yabancılara verilecek iznin süresi ise STK’nın faaliyet süresini aşmayacak şekilde verilir.
 • AFAD kartlı (geçici koruma altındaki) Suriyeli mülteciler ve oturum izni olan Suriye li mültecileri çalıştırmak isten STK lar için istihdam kotası uygulanmamaktadır.

Çalışma izni nasıl alınır : Ev hizmetleri

 • Evde bakımı yapılmak üzere, 15 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük yaşlı olmalıdır.
 • On yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişiler için sağlık raporu gerekldir.
 • Ağır yatalak hastalar için Erkek personellere de çalışma izni alınabilir.
 • Ev de sadece bir yabancı çalışabilir.
 • Ev hizmetlerinde yabancı hizmetçi çalıştıramazsınız.

Yabancılar için asgari ücretler 2021

İşveren tarafından yabancının ödenmesi için beyan edilen maaş tutarı, yabancının konumu ve yeterliliğine uygun bir seviyede olmalıdır. Buna göre, başvuru tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret miktarını dikkate alarak, bir yabancıya ödenecek ücret, en azından aşağıdakilere eşit olmalıdır:

 • Üst düzey yöneticilere, pilotlara, ön izin isteyen mühendis ve mimarlara asgari ücretin 6.5 katı
 • Birim veya şube müdürü ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret miktarının 4 katı
 • Uzmanlık ve yeterlilik gerektiren işlerde çalışacak kişilerin yanı sıra öğretmenlerin asgari ücret tutarının 3 katı
 • Diğer meslekler için istihdam edilecek kişiler için asgari ücret miktarının 1,5 katını.
 • Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara asgari ücret düzeyinde

Uzatma Başvuruları:

 • Vergi borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK Prim ödemelerinizin eksiksiz ödenmiş olması gerekmektedir. (Ev Hizmetleri)

Not: Burada yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadardır?

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 11.796,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir.

İzinsiz Çalışan Yabancıya İdari Para Cezası Uygulanır mı?

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 4.716,00 Türk Lirası tutarında, bağımsız çalışan yabancıya 9.438,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir.

2021 | İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşveren-İşçi İPC

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

İHLALİN TÜRÜ 2019 (TL) 2020 (TL) 2021 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8.821 10.812 11.796
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 3.527 4.323 4.716
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7.057 8.650 9.438
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 587 719 784

AÇIKLAMALAR

 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

ARTIRIM

 • 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.
 • 2020 yılı idari para cezası tutarları 2019 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 22,58) artırılmıştır.
 • 2021 yılı idari para cezası tutarları 2020 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 9,11) artırılmıştır.

Çalışma İzni Olmaksızın Bağımsız Çalışan Yabancının İşyeri Kapatılır mı?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda; “Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.” hükmü yer almaktaydı. Ancak 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda yabancının işyerinin kapatılmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle artık bağımsız çalışan yabancının işyeri kapatılmayacaktır. Çalışma izni almadan bağımsız çalışan yabancılar sadece İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası ile cezalandırılacaklardır.

Fiillerin Tekrarlanması Halinde İdari Para Cezaları Artar mı?

Yukarıda belirtilen idari para cezaları fiillerin tekrarı halinde bir kat arttırılarak uygulanır.

İdari Para Ceza Miktarları Her Yıl Değişir mi?

Yukarıda sayılan idari para cezaları 2020 yılı için belirlenen tutarlardır. Söz konusu idari para cezaları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

İzinsiz Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar Sınır Dışı Edilir mi?

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Sınır Dışı Edilen Yabancıların Masraflarını İşveren mi Öder?

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir.

İdari Para Cezası ile Karşılaşmamak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası ile karşılaşmamak için işyerinde çalışan yabancılara 6735 Sayılı Kanuna uygun olarak çalışma izni almak gereklidir.ŞİRKETİME ARAÇ KİRALAMAK İSTİYORUM FAYDAM VE MALİYETİM NEDİR ?

Şirketinize araç kiralamak istediğinizde tarafınıza sağlanacak fayda ile maliyeti analiz edebilmek için taslak olarak hazırlanmış olduğumuz dosyada araç kiralama bedeli ile yapacağınız harcamaları tutarlarını ilgili alanlara girerek görebilirsiniz.

Araç Kiralama Sözleşmesi |

SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
Paylaş