MALİ TABLOLARIN ANALİZİ


Yönetici ve uzmanların mali tabloları doğru analiz ederek kurum kaynaklarının geçmiş dönemlerde nerede ve nasıl kullanıldığını görmeleri, gelecek ile ilgili stratejilerin belirlenmesinde bu bilgilerden nasıl yararlanacaklarını konuları içeren bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz.

Genel Olarak Mali Analiz
Temel Analiz (Makro Analiz)
Teknik Analiz (Mikro Analiz)
Sektör Analizi (Sektördeki Gelişmelerin Kurumlarımıza Etkisi)
Ekonomik ve Öncü Göstergeler
Tahminler (Kur, Fiyat, Faiz)
Mizan , Bilanço , Gelir Tablosu , Nakit Akış Tablosu
Analiz ( Yatay, Karşılaştırmalı , Trend , Dikey ve Rasyo Analizleri )
Likitide Rasyoları (Cari Oran, Asid Test, Hazır Değer Oranı)
Borçlanma Rasyoları (Finansal Kaldıraç, Finansman Oranı)
Faaliyet ve Verimlilik Rasyoları (Stok Devir Hızı, Alacak Risk Devir Hızı, Diğer Devir Hızları)
Karlılık Rasyoları

Paylaş