HANGİ TÜR ŞİRKET KURULMALI


Girişimci adayının hedefini çok iyi biliyoruz. Onun fikri ile ulaşmaya çalıştığı hayal, pek çok engeli aşarak gerçekleşiyor. Hayallerindeki yeniliği iş planına dönüştürmede, kuracakları firmanın ilk adımında, sağlıklı karar almalarına yardımcı olmak için “ Hangi Tür Şirket Kurulmalı? “ başlığı altında, ücretsiz olarak, aşağıda yer alan konuları içeren bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz.

Şirket kurma ve şirket türleri,
Faaliyet alanı, önemi ve unvan belirlemede dikkat edilecek hususlar,
Kuruluş yeri, ( Teknopark, Kuluçka Merkezi, Ar-Ge Merkezleri ) neden önemlidir?
Hangi gelir grubundasınız?
Şirket Tanımı, Tek Kişi ( Gerçek Kişi ) İşletmesi - Tüzel Kişilik ( Sermaye Şirketleri ),
Şahıs İşletmesi ve Şirket arasındaki farklar,
Anonim Şirket ve Limited Şirket arasındaki farklar,
Kurucular tarafından hazırlanması gereken belgeler,
Asgari sermaye koyma borcu ve taahhütte bulunma
Matbu evraklar,
Kuruluş sonrası süreç,
Anonim ve Limited şirketin yönetimi ve temsili,
Limited şirketten Anonim şirkete dönüşüm
Şahıs firmasından tüzel kişiliğe dönüşüm
Şirket kapama süreçleri
Yatırım alma süreçlerinde dikkat edilecek hususlar

Paylaş