HAKKIMIZDA

 Tarihçemiz


Değerli İFASTURK Ortaklarımız,

İFASTÜRK'ün geleceğe yeni bir adım attığını büyük bir gurur ve heyecanla duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İngiltere'nin Londra şehrinde şubemizi açarak hizmetlerimizi uluslararası arenaya genişlettik. Bu karar bizim için önemli bir kilometre taşıdır ve paydaşlarımızın büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarma yolunda önemli bir adımdır. IFASTURK artık İngiltere'de hizmet vermeye hazır. Bu genişleme bize yeni pazarlar keşfetme, uluslararası müşterilere daha fazla değer katma ve ortaklıklarımızı güçlendirme fırsatları sunuyor. İFASTURK'u tanımlayan kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti ilkelerini uluslararası alanda da sürdürmeye kararlıyız.

NEDEN IFASTURK ?

IFASTURK, sadece muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti veren bir şirket değil, aynı zamanda birlikte çalıştığımız firmalara rehberlik hizmetleri sunarak en büyük destekçisi oluyor. Özellikle Ar-Ge tabanlı girişim firmalarına, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlar tarafından sunulan hibe destek programlarının tüm aşamalarında (hazırlık, başvuru, destek sürecinin yürütülmesi, sonuçlandırılması) muhasebe hizmeti verdiğimiz firmalarımıza mentörlük sunuyoruz.

IFASTURK "Mali Müşavirlik ve Denetim" farklı iş kollarında faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara hizmet veren bir danışmanlık şirketidir. 3568 sayılı kanun kapsamında yetki almış uzman kadromuzla, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda;

 1. Mali Müşavirlik Hizmetleri
 2. Şirket Kuruluş işlemleri
 3. Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri
 4. Ar-Ge Destek Danışmanlığı
 5. Devlet Destekleri Danışmanlığı
 6. Eğitim Hizmetleri

kapsamında müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda, geniş yelpazede hizmetler sunan danışmanlık şirketidir.

Bu ana başlıkların yanı sıra, bizi girişim faaliyetlerinin en önemli adreslerinden biri konumuna getiren 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuat Danışmanlığı, 5746 Kanun Kapsamında AR-GE Mevzuat Uygulamaları ile Devlet Destek ve Teşvik Danışmanlığı alanlarında da çalışıyoruz.

Kurumlara fayda yaratacak çözümlerin oluşmasıyla ilgili olarak kamu kuruluşlarının desteklediği mali ve ekonomik yatırım teşvikleri ile hibe ve destek faaliyetlerini yakından takip ederek müşterilerimize faydalı modeller üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan uluslararası firmaların tüm operasyonlarında, mevzuata ve işleyişe hakim tecrübeli bir ekip olarak görev yapıyoruz.

Günümüzün global ve karmaşık mali yapısında, ihtiyaç duyacağınız bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık hizmetlerini uygun maliyetle ve en uygun sürede sunmak; sorunlarınıza en uygun çözüm yöntemlerini geliştirmek için her zaman yanınızdayız.

IFASTURK olarak misyonumuz, şirketimiz müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kalite ve verimliliği arttırmayı ve en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

YETKİNLİKLERİMİZ

 • Vergi Tabanlı Uyumluluk Hizmetleri
 • Vergi Danışmanlığı ve Yönetimi
 • Ar-Ge Tabanlı Mali Danışmanlık
 • Özel Amaçlı Denetimler
 • Kurumsal Finans Hizmetleri

 • Ticaret ve Şirketler Kurulu
 • Mevzuatı Desteği
 • Bilişim, Teknoloji, Fikri ve Sınai Haklar Mevzuat ve Süreç Desteği
 • İş, Sosyal Güvenlik Ve İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı
 • Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)
 • Uluslararası Proje Finansman ve EPC Uygulamaları
 • Vergi Mevzuatı Danışmanlığı

 • Kurumsal Finans Hizmetleri
 • Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark Danışmanlığı
 • HAMLE Programı Danışmanlığı
 • Ulusal Ar-Ge Fonları İçin Proje Danışmanlığı
 • Uluslararası Fonlar İçin Ar-Ge Danışmanlığı
 • Ticaret Bakanlığı Destekleri (Turquality vb.)
 • Kalkınma Fonları Danışmanlığı
 • Ar-Ge, İnovasyon Strateji ve Yönetimi

 • Patent Yenilik ve İhlal Analizleri
 • Patent Başvuruları ve Süreç Takibi
 • Patent Bazlı Rakip-Teknoloji Takipleri
 • Patent Değerlendirme ve Değerleme
 • Marka, Tasarım ve Telif Hakkı Tescilleri
 • Stratejik Fikri Mülkiyet Yönetimi Danışmanlığı

 • Defter Tutma
 • Vergi Beyan Hizmetleri
 • Finansal Raporlamalar
 • Teknik Bordro Hizmetleri
 • Personel Teşvik Hizmetleri
 • Bordro Denetim Hizmetleri
 • Diğer İşletme Çözümleri

 • Muhasebe Mali Müşavirlik
 • Başvuru ve Ruhsatlandırma
 • Mali Sürdürme Hizmetleri
 • Yönetim Raporlama Hizmetleri
 • Bordrolama Hizmetleri
 • Mevzuat, TTK’ya İlişkin Danışmanlığı
 • Fizibilite – Yatırım, Finansman Danışmanlığı

Girişiminizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için IFASTURK yanınızda.


Bizi girişim faaliyetlerinin en önemli adreslerinden biri konumuna getiren 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuat Danışmanlığı, 5746 Kanun Kapsamında AR-GE Mevzuat Uygulamaları ile Devlet Destek ve Teşvik Danışmanlığı alanlarında da büyük bir titizlikle çalışıyoruz.

Şirket kuruluşu ve finansal süreç yönetiminin yanı sıra marka tescil ve KOSGEB danışmanlığı gibi ilave hizmetlerle girişiminizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE ORGANİZASYONU

— MUHASEBE UYGULAMALARI
   • Şirket Kuruluşları, Nevi Değişikliği, Hisse Devirleri, Adres Değişikliği, Sermaye Artış/Azalışları ve Tasfiye Süreçleri
   • Vergi ve ilgili mevzuata ve Muhasebe Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlanması
   • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenleni • tahakkuk işlemlerinin yapılması.
   • İşletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
   • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması.
   • E-Defter ve E-Fatura hakkında gerekli desteğin sağlanması

— TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMALARI

— ÇALIŞMA HAYATI VE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

AR-GE DESTEK DANIŞMANLIĞI

Şirketimiz özellikle 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun gibi kanunlarla ilgili alanda uzmanlaşmıştır. Bu sayede Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve bahsi geçen kanunlara tabi olan firmalara çözümler sunmaktadır.

Günümüzde ekonomik dengelerin hızla değiştiği ve gelişmiş şirketlerin lehine geliştiği ortamda, şirket ekonomileri her zamankinden daha fazla finansman kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Şu anda en güçlü finansman kaynağı vergi ve kurumlar tarafından sağlanan fonlardır. Vergisel muafiyet ve istisnaları takip ederek, uzman kadromuzla rekabet gücünüzü artırmaya yardımcı olmaktayız.

 • Ar-Ge İndirimi uygulamaları,
 • Gelir vergisi ve damga vergisi istisna uygulamaları,
 • SGK İşveren Hissesi desteği uygulamaları,
 • Kazanç Vergisi ( Kurumlar Vergisi ) istisna uygulamaları,
 • Kurumlara özel uygulamalar ( Ar-Ge Portal Süreçleri Yönetimi )

DEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

Çeşitli sektörlerde farklı nitelikte birçok firmanın muhasebe ve mali müşavirliği tarafımızdan yürütülmekte olup, başta bilişim, yazılım, elektrik- elektronik, savunma sanayi ve biyoteknoloji olmak üzere farklı alanlarında faaliyet gösteren birçok firmaya hizmet sunmaktayız.

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ar-ge faaliyetleri ve ihracat, ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir. Girişimciler kendi markalarını dünya geneline duyurmak, firmalarını büyütmek, istihdam yaratmak ve rekabet gücünü artırmak isterler. Hedefi ar-ge ve ihracat olan firmaların karşılaşacakları maliyetlerin bir kısmı fon kapsamında desteklenmektedir.
Aşağıda yer alan kurumların girişimci ve Kobilere sağladığı fonları uzman kadromuzla takip ederek finansal anlamda fayda sağlamaya çalışıyoruz.

TÜBİTAK (Ar-Ge Harcamaları Fon Desteği),
KOSGEB (Genel Destekler)
TİCARET BAKANLIĞI (İhracata Yönelik Devler Destekleri)
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Fuar Katılım Desteği,
 • Yurt Dışı Birim (Ofis, Şube, Depo, Mağaza) ,
 • Marka ve Tanıtım Desteği,
 • Reklam, Komisyon, İstihdam Desteği,
 • Mobil uygulama ve oyun geliştirenler için (uygulama/oyun geliştirmede personel ücret desteği, marketlere ödenen komisyon desteği, sosyal paylaşım sitelerine verilen reklam harcamaları destekleri vb.)

EĞİTİM HİZMETLERİ

Girişimci adayının hedefini çok iyi biliyoruz. Onun fikri ile ulaşmaya çalıştığı hayal, pek çok engeli aşarak gerçekleşiyor. Hayallerindeki yeniliği iş planına dönüştürmede, kuracakları firmanın ilk adımında, sağlıklı karar almalarına yardımcı olmak üzere ve ilerleyen süreçte karşılaşacakları engelleri aşabilmeleri için aşağıda yer alan konu başlıklarında bilgilendirme eğitimleri sunuyoruz.

 • Hangi Tür Şirket Kurulmalı,
 • TÜBİTAK 1512 BİGG “Genç Girişimci Dostu” BİGG Uygulaması ve Muhasebe Süreçleri,
 • İhracata Yönelik Devlet Destekleri,
 • Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması,
 • Şirket Evlilikleri ve Yatırım Süreçleri

YOLCULUĞUMUZ

2000

--------

KURULUŞ; Farklı iş kollarında faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli firmalara mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık alanlarında hizmet vermek amacıyla kuruluş çalışmalarına başlandı.

2015

--------

IFASTURK Markası Kuruldu. Şirket, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri için rehberlik etti, finansal planlama yaptı, TEKNOPARK - Kuluçka Merkezi ve Girişimevleri ile işbirlikleri kurdu ve mali alanda mentorluk ve eğitimler vermeye başladı.

İfastürk olarak, iş dünyasında hem küçük hem de büyük ölçekli şirketlere yönelik sunduğumuz mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle iş ortaklarımıza daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize, finansal süreçlerinde daha iyi kararlar almalarına yardımcı olmak için uzman ekibimizle birlikte çalışıyoruz.

2016

--------

Ankara Şubesi Açıldı

2017

--------

İzmir Şubesi Açıldı

2018

--------

Bursa Şubesi Açıldı

2019

--------

E-MALİMÜŞAVİR ORG, Türkiye'nin ilk bulut teknolojisine sahip mali müşavirlik platformunu kurarak Markasını yarattı. Bu sayede online olarak muhasebe, vergi, finans ve raporlama hizmetleri sağlanmaya başlandı.

2019

--------

 • Sanal ofis sektörüne girdi ve şirketlere yasal adres sağlama hizmeti vermeye başladı
 • Marka patent sektörüne girdi şirketlere marka ve patent tescil edilmesi alanında hizmet vermeye başladı.
 • Sigortacılık Sektörüne girdi. Trafik, Kasko, DASK, Sağlık v.b. Alanlarda olmak üzere sigortacılık hizmet vermeye başladı

2020

--------

 • Şirket, girişimcilere şirket kuruluşu, finansal süreç yönetimi, vergi teşvikleri, AR-GE ve ihracat destekleri, patent alma, yatırım alma ve sigortacılık gibi konularda uçtan uca çözüm sunmaya başladı. Girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara rehberlik ediyor ve eğitimler vermeye devam ediyoruz.
 • Şirket, pandemi ve ekonomik olumsuzluklara rağmen büyüme ivmesine girerek 1.000'den fazla müşteriye hizmet verdiğini duyurdu. Kısa sürede büyük işlere imza atmış olmanın haklı gururunu yaşayan şirket, müşterilerine kaliteli, hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı amaçladığını belirtti.

2021

--------

Şirket, TÜBİTAK tarafından akredite edildi. Artık, TÜBİTAK'tan Ar-Ge kapsamında teşvik alan firmalara "Tübitak Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500)" ve "Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500)" hazırlama ve onaylama hizmeti sağlamaktadır.

2023

--------

İngiltere'ye şube açtı. Şirket, girişimcilere şirket kuruluşu, finansal süreç yönetimi, vergi teşvikleri, AR-GE ve ihracat destekleri, patent alma, yatırım alma gibi konularda uçtan uca çözüm sunmaya başladı.

2024

--------

Hedefi: Avrupa Birliği ülkelerinin, Arap ülkelerine ve Kanada bölgesine şube açmayı planlamaktadır. Bu şubeler, ticaretin daha da genişlemesini sağlayacak ve işbirliği imkanlarını artıracaktır. Ayrıca, yeni şubelerin açılmasıyla birlikte, istihdam olanakları da artacaktır. Yeni şubeler, yerel ekonomilere katkıda bulunacak ve bölgesel kalkınmaya destek olacaktır. Aynı zamanda, bu şubeler sayesinde müşterilere daha yakın olma fırsatı da sağlanacak ve daha iyi hizmet sunulabilecektir. Hedeflenen bu projenin başarılı olması için, iyi bir planlama yapılmalı ve uygun kaynaklar tahsis edilmelidir. Ayrıca, yerel yasal düzenlemelere ve iş dünyasının gerekliliklerine uyum sağlamak da önemlidir. Bu proje, şirketin büyümesini ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacaktır.

[chatbot]