E-İHRACAT DESTEKLERİ


E-İHRACATA GENEL BAKIŞ

E-İhracat Nedir?

Sınır Ötesi E-Ticaret: Yurt dışı online ticareti kapsamaktad1r. Ürünlerin yurt dşı pazar yerlerinden, online mağazalardan al1m-satımını ifade eder.

Mikro İhracat: 300kg ve 15.000 £ limitine kadar BGB (Basitleştirilmş Gümrük Beyannamesi) ile yurt dışı edilen bedelli ihracatlara verilen isimdir. -B2C

E-İhracat: Mikro ihracat (ET) + sınır titesi pazar yerlerine ve e-ticaret sitelerine yapılan B2B2C (D2C) yurt dışı gtinderiler.

e ihracat döngüsü görseli

* E-ihracat Değerteri için GB'de 5178 (Mesaj Kodu) ile BGB'de 'ET' seçerek işleminizin E-ihracat olduğunu beyan etmeyi UNUTMAYINIZ!

E-İhracatın Avantajları

 • ihracat operasyonu ve gümrük muafiyetleri ile pazara giriş imkanı kolaydır.
 • Dünyanın her yerinden ve daha büyük alım gücüne sahip müşteri edinebilme imkanı vardır.
 • Toptan satışlara göre yüksek kar marjı sağlaması nedeni ile ihracat gelirlerinizi arttırır.
 • Geleneksel ihracat surecine göre risk payı düşüktür. Siparişe göre üretim küresel veya ulusal çapta bir ekonomik dalgalanma ihracatçıyı etkilemez.
 • Ödeme süureci kolay ve hızlıdır.
 • Geleneksel ihracatç1lara, hedef ülkede ürünü test etme imkanı verir.

Alibaba Öznsöz Görseli

Kobiler Neden E-İhracatta Başarılı Değil?

 • Teslimat Süresi
 • Lojsitik Maliyetleri
 • Ürünün İade Süreci
 • Pazarlama Maliyetleri
 • Tahsilat ve Ödeme Yöntemleri
 • Paketleme
 • Şirket Kurma ve Yerelleşme
 • Mevzuat ve Gümrükleme
 • Bilgi Eksikliği
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Yetişmiş İnsan Kaynağı

E-ticaret’in yaygınlaşması, dijitalleşme ve yenilikçi uygulamaların artması firmaların ‘MÜŞTERİ ODAKLI ve GELECEĞİN ALIŞVERİŞ TRENDLERİNİ iyi okumalarını zorunlu kılmaktadır.

E-İHRACAT DESTEKLERİ

E-İhracat Destek Modeli

Terzi Modeli: Farklı İş Modellerine, Farklı Destekler

Hedef Ülkeler: Hedef Ülkelere Özel Destekler

E-İhracat Konsorsiyumu: Aracı İhracatçı Modeli

Türk Ürünlerinin İzlenmesi: Türk Ürünlerinin Pazaryerlerinde Satışının Takibi – GTİN

Türk Ürünlerinin Bilinirliği: Dijital Reklam ve Özel Tanıtım Projeleri ile Türk Ürünlerinin Bilinirliğinin Sağlanması

Türkiye E-İhracat Platformu (B2B Milli Platform): E-İhracat envanteri, dijitalleşme ve ortak satış platformunun kurulması

Yararlanıcılar

 • Şirketler: 15 Milyon TL
 • E-İhracat Konsorsiyumları: 45 Milyon TL
 • Parakende E-Ticaret Siteleri: 45 Milyon TL
 • Pazaryerleri: 45 Milyon TL
 • B2B Platformları: 4 Milyon TL

Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhracatçı birliğine üye olmak gerekmektedir,
 • Sadece bir yararlanıcı statüsü olacaktır,
 • Uzaktan erişim entegrasyon bilgisi sunulacaktır,
 • Listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin pazaryeri ürün listeleme sırasında girmeyi unutmayın!
 • Markanızın yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekmektedir,
 • Destek için uygulanacak süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlamaktadır,
 • Bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmektedir,
 • Destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla sunar.

Yararlanıcılara Yönelik Destekler

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği (Her pazaryeri için 3 yıl süresince ve dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan)

Bu destek kapsamında, ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan; Tıklama başına ödeme, Ürüne ilişkin yorum hizmetleri desteklenir.

* Bu desteğe ilişkin komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.

 • Şirketler
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • E-İhracat Konsorsiyumları

Şirket P. ET Sitesi E-İhracat Konsorsiyumu
7,5 Milyon TL 15 Milyon TL 25 Milyon TL


Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği (Her Ülke için 3 yıl ve Toplam E-ticaret Satışlarının En Fazla %10’una Kadar)

Bu destek kapsamında; Birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri (iade kabul dâhil), Depolama gideri, desteklenir.

* Bu hizmete ilişkin komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler ile ürününün ilgili ülkeden geri çekilmesi ya da imhasına yönelik hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez.

 • Şirketler
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • E-İhracat Konsorsiyumları
 • Perakende E-Ticaret Siteleri

Şirket Pazaryerleri P. ET Sitesi E-İhracat Konsorsiyumu
7,5 Milyon TL 15 Milyon TL 25 Milyon TL 25 Milyon TL


E-İhracat Tanıtım Desteği (Her Ülke İçin 3 Yıl)

E-ihracat tanıtımı, ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla dijital ortamlardan yürütülmesi ile gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan iletişim araçlarıyla ulaşılmasına imkân sağlayan pazarlamayı içeren dijital pazarlama ve Genelgede belirtilen fiziki pazarlama faaliyetlerini içermektedir. Şirketlerin ve markalarının bilinirliğinin ve satışların artırılması hedeflenmektedir.

* Şirketlerimiz bu desteği Genel Destekler kapsamında alacaktır.

 • E-İhracat Konsorsiyumları
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • B2B Platformlar
 • Pazaryerleri

B2B platformları E-İhracat Konsorsiyumu P. ET Sitesi Pazaryerleri
4 Milyon TL 15 Milyon TL 25 Milyon TL 30 Milyon TL


Yurt Dışı Depo Kira Desteği (Her Bir Ülke İçin En Fazla 3 Yıl ve En Fazla 25 Birim)

Faydalanıcıların e-ticaret pazarına girmiş olduğu ülkelerde, sipariş karşılama hizmetleri desteğinden ziyade bu ülkelerde yurtdışı depo hizmeti kurmaları ve gelen siparişleri kendi yerelleşmiş merkezlerinden karşılamaları önem arz etmektedir. Bu faydalanıcıların önemli e-ticaret satış noktalarında ürünlerinin hazır bulunması, hızlı teslim edilmesi ve nakliye ve teslimat maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

* Şirketlerimiz bu desteği Genel Destekler kapsamında alacaktır.

 • E-İhracat Konsorsiyumları
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • Pazaryerleri

Üst Limit
5 Milyon TL


Pazara Giriş Rapor Desteği (En fazla 20 adet rapor ve 20 adet üyelik)

Satın alınacak/yaptırılacak rapor, analiz ve veri tabanı üyelikleri ile yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır.

* Şirketlerimiz bu desteği işbirliği kuruluşu marifeti ile Genel Desteklerden alacaktır.

 • E-İhracat Konsorsiyumları
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • Pazaryerleri

Üst Limit
1,5 Milyon TL


Yurt Dışı Pazaryerlerine Entegrasyon Desteği (Pazaryeri Başına 3 yıl ve En fazla 6 Pazaryeri)

Şirketlerin çevrimiçi platformlarında veya yurt içi pazaryerlerinde listeledikleri ürünlerin, ürün fiyatlarının ve ürüne ilişkin diğer bilgilerin yurt dışı pazaryerlerinde ilgili ülkenin dili, para birimi, ölçü vb. bilgileri ile uyumlu olarak yönetilmesine imkan sağlayacak köprüleme yazılımları ile geçici depolama veya yurt içi pazaryerleri sipariş karşılama istasyonlarında yer alan yerel üreticilerin ürünleri için tedarikçi ve hızlı kargo firmaları arasında kurulacak entegrasyon hizmetlerinin satın alınmasına imkan sağlamak amaçlanmaktadır.

 • E-İhracat Konsorsiyumları
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • Pazaryerleri
 • Marka ve Turquality Şirketleri

Üst Limit
200 Bin TL


Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği (Bakanlıkça onaylanan pazaryerlerinde her ülke için en fazla 3 yıl)

Hedef ülkelerde, faydalanıcıların pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak alınması gereken danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Söz konusu hizmetin alınmasına yönelik maliyetler ile aynı pazaryerlerinde ürünlerin sergilenmesi ve satılması için açılacak çevrimiçi mağazaların maliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Şirketler (> 5 M $)
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • E-İhracat Konsorsiyumları

Şirket P. ET Sitesi E-İhracat Konsorsiyumu
1,5 Milyon TL 1,5 Milyon TL 3 Milyon TL


Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği (En fazla 3 yıl)

E- ihracata yönelik olarak verilecek destekler ile nüfusu 100 (yüz) milyonun üzerinde olan ülkelerden; ülkenin gümrük vergilerinin %20’nin üzerinde olduğu ve e-ticarete konu genel perakende ürünlerde ülke içi toplam vergi yükünün pazara girişe engel teşkil edecek düzeylerde olması, ithalata yönelik teknik önlemlerin alınmaya yatkın olunması, bireysel gönderilerde gümrük muafiyetlerinin 50 ABD doları ve altında olması ve Türk ürünlerinin o ülkede yerleşik pazaryerlerinde listelenme oranlarının düşük olması hususları göz önünde bulundurularak belirlenen ülke ve pazaryerleri için pazaryeri komisyon desteği verilerek, şirketlerin bu pazaryerlerinde ürünlerini sergilemelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 • Şirketler
 • Perakende E-Ticaret Siteleri
 • E-İhracat Konsorsiyumları

Şirket P. ET Sitesi E-İhracat Konsorsiyumu
750 Bin TL 2,5 Milyon TL 3 Milyon TL


DESTEKLER/YARARLANICILAR Şirketler E-İhracat Konsorsiyumu Perakende
E-Ticaret Siteleri
B2B Platformlar Pazaryerleri İşbirliği Kuruluşları Uygulanacak Ülkeler
Proje Bazlı E-İhracat Destekleri
Sektörel Ticaret, Alım Heyetleri X Tüm Ülkeler
E- İhracatı Geliştirme Projeleri X X X X Tüm Hedef Ülkeler
E- İhracat Tanıtım Projesi X X Tüm Ülkeler
Türkiye Dijital Milli B2B Platformu
Türkiye Dijital Milli B2B Platformu Tüm Ülkeler

ŞİRKETLER

E-İHRACAT KONSORSİYUMU Elektronik ihracatı uçtan uca yapabilen, yeterli insan kaynakları ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları olan, pazaryerleri ile entegrasyonu gerçekleştiren, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine sahip ve Bakanlıkça yetkilendirilen şirketleri
PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ Kendi markasına ait ürünlerin satışını Genelgede belirtilen şekilde çevrimiçi olarak gerçekleştiren hizmet sağlayıcıları
PAZARYERLERİ Alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak iletişimde bulunmalarına ve ticari işlem yapmalarına olanak sağlayan aracı hizmet sağlayıcı platformları
B2B PLATFORMLAR İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcısı

E-İHRACAT KONSORSİYUMU

hedef-ulke-ve-kuresel-eticaret Görseli


hedef-ulkeler Görseli


e-ihracat-konsorsiyumları Görseli


e-ihracat-statusu Görseli


E-İHRACAT DESTEKLERİNİN FAYDALARI

b2b Görseli

Destek kalemlerinin hatasız ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvuruları öncesinden, desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi için bizi 0 (212) 908 06 60 - 61 arayabilir ya da info@ifasturk.com e-posta gönderebilirsiniz.
Paylaş
[chatbot]