BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ


Bağımsız denetim, finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının, şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılmasıdır. Bu, bir zorunluluk olmasının ötesinde, şirketler için bir verimlilik ve sürdürülebilirlik kriteridir.

Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenen firma hadleri TTK kapsamında denetime tabi tutulacak firmaları belirler ve şartları sağlayan firmaların bağımsız denetime tabi tutulması zorunludur. Bağımsız denetim her ne kadar zorunlu olsa da, denetim sonrası görülen pozitif gelişmeler, bağımsız denetim hizmeti alan firmalar için bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir:

 • Ortaklar arasında güveni artırmak,
 • Kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Yönetim risklerini ve suistimallerini önlemek,
 • Kredilendirici, ihale makamları, kamu kurumları ve diğer paydaşlara verilen güven.

IFASTURK, Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Sunduğu bağımsız denetim hizmeti, gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) düzenlemelerini dikkate alarak, bağımsız denetim raporları hazırlamaktadır.

Neden Bağımsız Denetim ?

Küreselleşen dünyada fon hareketlerindeki artış, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal tablo sunum ihtiyacını beraberinde getirmiştir.
Uluslararası kabul edilmiş standartlara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar güvenilir kabul edilmektedir.
Bağımsız Denetim yaptırmak şirketinizin itibarını artırırken, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanmış finansal tablolar küreselleşen dünya ile aynı dilden konuşmanızı sağlayacaktır.

Bağımsız Denetim

Bu kapsam dahilin de siz sayın müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz;

 • IFRS / UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)'na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP) denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • TTK kapsamında bağımsız denetim ve raporlama hizmetleri,
 • US GAAP (Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları)'na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • UK GAAP (Birleşik Krallık - İngiltere Muhasebe Standartları)'na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) mevzuatına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) mevzuatına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün mevzuatına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık,
 • Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları eğitimleri
Özel Denetim
 • Uygunluk Denetimi (Agreed Upon Procedures Reports)
 • Belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yönelik denetim türüdür. Bağımsız Denetim ve Uygunluk Denetimi arasındaki en önemli ve büyük fark, uygunluk denetimi raporlarında, denetçiler, bağımsız denetçi görüşü vermezler, ancak raporu talep eden işletmenin doğruluğunun saptanmasını istediği finansal bilgilerin, bağımsız denetim yöntemlerini uygulayarak doğruluğunu araştırır ve bulgularını raporlarlar.

 • Faaliyet Denetimi
 • Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır. Faaliyet denetimi bir bütün olarak işletme yönetiminin başarısı, yönetim tarafından belirlenen işletme politikaları, işletme faaliyetlerinin etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri ve iş ve işlem süreçleri, bu nitelikte alınan bütün kararlarla ilgilidir. Bu sebeple faaliyet denetimi daha zor ve kapsamlıdır. Faaliyet denetiminde amaç işletme yönetiminin belirlediği standartlara ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmektir.

 • İç Denetim
 • İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

  Uluslararası iç denetim standartlarına göre; iç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar.

  İç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. İç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar.

 • Hile ve Usulsüzlük Denetimi
 • Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olabilmektedir. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri, yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır.

  Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önemlilik arz etmektedir.

IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim olarak, finansal tablolarını denetimden geçirmekle yükümlü tüm şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunmayı sürdürüyoruz.


💡 Bağımsız denetim hakkında uzman desteği almak için İletişim Formumuz, Telefon Hattımız üzerinden veya Canlı Destek üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Etiketler:  Bağımsız Denetim,   UFRS,   İç Denetim,   SPK,   BDDK
Paylaş