AR-GE TASARIM MERKEZİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


AR-GE DANIŞMANLIĞI

Günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen Ar-Ge ve innovasyon teşvikleri ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşması için; teknolojik bilgi üretimi ve ürün/üretim süreçlerinde yenilik yapılması önem taşımaktadır.

Artık KOBİ veya büyük şirket farkı olmaksızın şirketlerin hayatlarını devam ettirebilmeleri verimli ve etkili yeni ürün ve süreç geliştirme yeteneklerine bağlıdır.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN ÇALIŞMALARI İLE;

• Ülke ekonomimize katma değer yaratan
• Uluslararası rekabet gücü olan
• Ürün kalitesi ve standardı yüksek,
• Üretim maliyetleri düşük,
• Nitelikli işgücü istihdamı olan
• Belirli bir mali ve teknik yönetim metodolojisi içerisinde çalışmalarını sistematik olarak sürdüren FİRMA OLUN…

NEDEN AR-GE VEYA TASARIM MERKEZİ KURMALISINIZ ?

Firmanıza Faydaları;
• Katma değerli üretim yapmak.
• Finansal destek.
• Ürün/hizmetin haklarının korunarak rakiplere karşı önlem alınmasına yardımcı olmak.
• Nitelikli personel kadrosu oluşturmak.
• Sürekli olarak yeni ürün/hizmet geliştirmek, mevcut ürün/hizmetin teknik özelliklerini/kabiliyetlerini arttırmak, yeni teknolojiler geliştirmek ve firmanın sürekli kendini geliştirmesine destek olmak.
• Doğru proje kurgusu ile kendini finanse eden bir Ar-Ge oluşturmak, Ar-Ge merkezi bünyesindeki tüm faaliyetlerin izlenebilir kılmak ve giderleri detaylı bir şekilde takip etmek.
• Vergisel avantajların sadece devlet destekli projeler ile sınırlanmaması ve şirket genelindeki tüm yeni tasarım, geliştirme ve uyarlama çalışmalarının bu teşvik kapsamında değerlendirebilmek.

AR-GE MERKEZİ VE TASARIM MERKEZİ MUAFİYETLERİ NELERDİR ?

Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya Hak Kazanan firmaların faydalandığı temelde 6 farklı destek unsuru vardır.
1 - %100 Ar-Ge İndirimi
2 - %80-95 Gelir Vergisi İstisnası
3 - %50 SGK İşveren Hisse Teşviği
4 - %100 Damga Vergisi İstisnası
5 - %100 Gümrük Vergisi İstisnası
6 - %100 Tasarım İndirimi

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ DANIŞMANLIĞI SÜRECİMİZ NASIL OLUYOR ?

IFASTURK danışmanlık, ön fizibilite raporu ile firmalarımızın yeterlik ve alt yapı uygunluğu taşımaları durumunda AR-GE veya tasarım merkezi çalışması yapmaktadır.
Ar-Ge veya tasarım Merkezi Kurulumu Başvuru ve Yönetimi Teşvik uygulamalarında başvuru sahibinin yönetim ekibini koordine edip destek olarak aşağıdaki konu başlıkları altında çalışmalar yürütür;
• Kurulum Öncesi İhtiyaç Belirleme ve Aksiyon Planı Oluşturma
• Organizasyonel Yapı Oluşturma, Kilit Personel Seçim ve Eğitimleri
• Proje Yönetim Modeli Oluşturma
• Teknik ve Mali Dokümantasyon Stratejisi Belirleme ve Devreye Alma
• Kurulum Sonrası Kontrol, Yürütme, İzleme ve Raporlama

Paylaş