AR-GE DESTEK DANIŞMANLIĞI


TÜBİTAK DESTEKLERİ

Ulusal Destek Programları

1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

Hakem ve Panelistler

Eurostars Hakemliği
AB Çerçeve Programları'nda Hakemlik
TEYDEB Hakem-İzleyici Bilgi Seti
ARDEB Panel Yönergesi
ARBİS Üyeliği

KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
AR-GE, İnovasyon Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Genel Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Kredi Faiz Desteği
Laboratuvar Hizmetleri

Paylaş