EĞİTİM HİZMETLERİ


Şirketimiz, vergi mevzuatı konularında uzmanlaşmış ve müşterilerine vergi konularında danışmanlık hizmetleri sunan bir finansal hizmetler şirketidir. Sizlere sunulan eğitimlerimiz, vergi mevzuatının tüm yönlerini kapsayan, belirli konulara odaklanan veya firmaların ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanan, amaç odaklı eğitimlerden oluşmaktadır. Bu eğitimler, her zaman güncel kalacak şekilde değişen mevzuata ve yeni uygulamalara ilişkin bilgileri güncelleme ve tecrübeleri arttırma amacına yönelik olarak teori ve uygulamanın bir araya getirildiği, karşılıklı iletişim ve bilgi akışının sağlandığı grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, bu eğitimlerin yanı sıra, müşterilerimize işletme konularında da danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Yapılan işletme analizleri ile müşterilerimize kendi işlerindeki potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin işletmelerindeki verimliliği arttırmalarına, işletmelerindeki zayıf yönleri belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Firma yöneticileri de bu eğitimlerden ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanarak bilgilerini güncelleyebilirler ve işletmelerinin potansiyellerini keşfedebilirler.

Tarafımızdan sunulan başlıca eğitim konularına aşağıda yer verilmiştir;

Muhasebe / Finans
 • Temel Muhasebe
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
 • E- Muhasebe (E-Defter / E- Fatura / E- İrsaliye / E- Arşiv/ E- Makbuz)
 • İleri Düzey Muhasebe Uygulamaları
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları – Teori
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları – Uygulama
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Raporlaması
 • Mali Tablo Analizi
 • Temel Finans (Kurumsal Finansman, Mali Piyasalar, Finansal Araçlar)
 • Finansal Yönetim
 • Finans Matematiği
 • Proje Değerlendirme ve Fizibilite
 • İleri Düzey Finans
 • Şirket Değerlemesi (Teori ve Uygulama)
 • Teknik Yöneticiler İçin Temel Muhasebe ve Temel Finans Bilgileri Eğitimi
 • Maliyet Düşürme Teknikleri
Finansal Planlama ve Kontrol
 • İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
 • Bütçe Takibi ve Raporlama
 • Excelde Bütçe Süreci Ve Raporlaması Eğitimi
Kurumsal Yönetim
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
Vergi
 • Vergi Usul Mevzuatı
 • Türk Vergi Sistemi
 • KDV İadesi Süreci
 • GVK 94, KDV 15 ve 30. Maddeler Kapsamında Stopaj Uygulaması
 • Yatırım Teşvikli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
 • Yabancı Şirketlerin, Türkiye’ye Yönelik Mal ve Hizmet Teslimlerinin Vergi Yasaları Açısından Analizi
 • Uygulamalı Beyanname Düzenleme Eğitimi
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı
 • Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Uluslararası Vergi Yapılandırması
Dış Ticaret
 • Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
 • Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
Teşvikler
Kurumsal Risk Yönetimi
 • Temel Risk Yönetimi
 • Finansal Risk Yönetimi
 • İç Kontrol – İç Denetim Temel Eğitimi
Hukuk
 • Şirket Ortak ve Yöneticilerinin, Şirketin Kamu Hukuku İle Özel Hukuktan Doğan Borçlarından Dolayı Sorumlulukları
Teknokent Eğitimleri
AR-GE Merkezi Eğitimleri
 • Ar-Ge Merkezlerine Özgü Vergi Teşvikleri ve Diğer Teşvikler
 • Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimini Uygulaması ve Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması
 • Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Bordro Uygulamaları ve MUHSGK Beyannamesi Hazırlama Eğitimi
 • Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Genel Muhasebe Uygulamaları (Temel Muhasebe Eğitimi ve Arge/Yazılım Projelerinin Muhasebeleştirilmesi)
 • Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Eğitimi ve Arge/Yazılım Projelerinde Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişim Evleri ile işbirliği içerisinde verilen eğitimlerimiz;
Teknopark Yönetimleri, Organize Sanayi Yönetimleri ile işbirliği içerisinde verilen eğitimlerimiz;
 • İhracatta Devlet Destekleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Destekler
 • TÜBİTAK Programları
 • 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Vergi, SGK ve Kazanç İstisnaları
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Vergi, SGK ve Kazanç İstisnaları
 • İş Hukuku Uygulamaları
Teknoloji Transfer Ofisleri Ve Girişim Evleri Eğitim Konulari
Kosgeb İle İşbirliği Çerçevesinde Kobilere Verilen Eğitimlerimiz
Özellikli Konular
 • Kar Dağıtımı, Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Finansal Kiralama (Leasing) İşlemlerinde Değerleme ve Muhasebeleştirme
 • Damga Vergisinde Özellikli Konular
 • KDV İadesinde Özellikli Konular
 • Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul İşlemleri
 • Harcırahlar
 • Serbest Bölgelerde Gümrük ve Vergi Uygulamaları
 • Bordro Hazırlama
 • Marka ve Patent Uygulamaları
 • Halka Arz Süreci
Farkındalık Eğitimleri

Paylaş