EĞİTİM HİZMETLERİ


KOSGEB İLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KOBİLERE VERİLEN EĞİTİMLERİMİZ

Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişim Evleri ile işbirliği içerisinde verilen eğitimlerimiz;

Nasıl Şirket Kurulmalı ?
İşletme Yönetimi ?
Girişimcilikte Dikkat Edilecek Hususlar ?
Vergisel Avantajlar ?
TÜBİTAK Programları

Teknopark Yönetimleri, Organize Sanayi Yönetimleri ile işbirliği içerisinde verilen eğitimlerimiz;

İhracatta Devlet Destekleri
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Destekler
TÜBİTAK Programları
5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Vergi, SGK ve Kazanç İstisnaları
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Vergi, SGK ve Kazanç İstisnaları
İş Hukuku Uygulamaları


TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ VE GİRİŞİM EVLERİ EĞİTİM KONULARI

TÜBİTAK 1512 BİGG Kapsamına Mali Yükümlülükler
Hangi Tür Şirket Kurulmalı ?
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Mali Tabloları Okuma ve Yorumlama
Şirket Evlilikleri


FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Paylaş