4691 SAYILI TEKNOPARK MEVZUATI


Dünya'da ve Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği ve 2001 yılında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında özel bölge olarak kabul edilen alanlar 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi' olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Teknopark veya Teknokent olarak adlandırılan bu bölgeler üniversiteler tarafından kurulmakta ve üniversite - sanayi işbirliğini merkeze alarak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesine odaklanmaktadırlar.
2001 yıllında kabul edilen kanun ile firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenebilmesi için çeşitli teşvikler ve istisnalar sunulmuş ve geçen süre içerisinde sunulan imkanların kapsamı genişletilmiştir. Mevcut durumda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan firmalara sağlanan mevzuat uygulaması aşağıda verilmektedir;

4691 Sayili Teknopark Mevzuati Uygulamasi

Kanun ve Tebliğler
Kimler yararlanabilir
Teknoparkta var olma
Kurumlara başvuru ve istisnadan yararlanma halleri
Personele yönelik gelir vergisi istisnası
Damga Vergisi İstisnası
Kurumlar Vergisi ( Kazanç ) İstisnası
SGK İstisnası

Paylaş